Lexislación Laboral Actualizada
Escrito por UGT Coruña   
martes, 13 de mayo de 2008
 

> Estatuto dos Traballadores (Actualizado)

 

> Lei Orgánica de Liberdade Sindical (LOLS)

 

> Lei de Prevención de Riscos Laborais (LPRL)

 

> Texto Refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións no Orde Social (LISOS)

 

> Lei do Estatuto do Traballo Autónomo

 

> Lei de Emprego

 

> Lexislación, Órdes e Normativas (web Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais)

 

> Bases e tipos de cotización á Seguridad Social para 2008

 

> Salario Mínimo Interprofesional en 2008

 

> Calendario Laboral Año 2008

 

> Pensións Contributivas - 2008

Modificado o ( miércoles, 20 de febrero de 2013 )