Inicio
 
     
Actualidade
El acceso a un suministro eléctrico básico debe garantizarse por Ley
Escrito por UGT   
domingo, 15 de enero de 2017

El acceso a un suministro eléctrico básico debe garantizarse por LeyEl acceso a un suministro eléctrico básico debe garantizarse por Ley

La Unión General de Trabajadores considera que la reciente aprobación del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica es insuficiente aunque la considera un avance positivo que puede paliar situaciones como los cortes en casos de pobreza extrema, pero resulta insuficiente.

Muchas de las situaciones que se están produciendo, tienen su origen en el incremento vertiginoso de la factura de la luz, por ello, es fundamental una reforma en profundidad del mercado eléctrico que establezca el precio de Kwh en función de su coste real de generación, algo que terminaría con el actual sobrepago a las empresas eléctricas.

Además, se debería revisar el conjunto de conceptos incluidos en la parte fija de las tarifas eléctricas (potencia contratada), para determinar la procedencia de los que deban ser asumidos por el conjunto de consumidores, permaneciendo en la tarifa, y los que proceda que sean sufragados por los Presupuestos Generales del Estado por ser más propios de otras políticas sectoriales, industriales o territoriales.

El sindicato defiende que es preciso reducir la fiscalidad de estos suministros básicos, aplicando el IVA súper reducido, en el marco de un modelo fiscal justo, progresivo y suficiente como el que debe contar nuestro país; recordando que, en el caso del suministro de agua, otro bien esencial, el IVA aplicado es del 10%...

Modificado o ( miércoles, 18 de enero de 2017 )
Leer más...
 
Miles de persoas mobilízanse en Galicia para que as persoas e os seus dereitos sexan o primeiro
Escrito por UGT GALICIA   
jueves, 15 de diciembre de 2016

Miles de persoas mobilízanse en Galicia para que as persoas e os seus dereitos sexan o primeiroMiles de persoas mobilízanse en Galicia para que as persoas e os seus dereitos sexan o primeiro

Miles de persoas, convocadas por UGT e CCOO, mobilizáronse hoxe na Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Viveiro, Ourense,Pontevedra, Vilagarcía e Vigo.

É o momento de reverter as cousas ea maioría dos traballadores reclama solucións urxentes aos seusproblemas. Xa non se pode agardar máis. É hora de repartir osfroitos do crecemento económico, recuperar dereitos e rescatar aspersoas. É o momento de negociar, mais tamén de mobilizar paraesixir que o diálogo social se traduza en resultados tanxibles. Asío manifestaron os secretarios xerais do S. N. de CCOO de Galicia e deUGT Galicia, Xosé Manuel Sánchez Aguión e José Antonio Gómez, namanifestación de Vigo.

Chegou o momento de atender acidadanía, saír da senda da desigualdade e a pobreza, reducirsubstancialmente o desemprego e impulsar un crecemento económicosostible, con máis e mellores empregos, mellores salarios, garantíapara as pensións e o seu poder adquisitivo, así como recuperar asliberdades e dereitos democráticos perdidos nestes últimos anos decrise —que os gobernos do PP aproveitaron para mudar o modelosocial deste país.

Hoxe en día, ter traballo xa nonsignifica vivir dignamente. A pobreza laboral xa se instaurou nestepaís. As estatísticas e a realidade do día a día así ocorroboran. No conxunto do Estado, máis do 40 por cento dostraballadores con contrato a tempo parcial está nesta situación dexeito involuntario; seis millóns de traballadores teñen salariospor debaixo do SMI (310.000 en Galicia) e 3,6 millóns cobran ametade do salario mínimo (184.000 na comunidade autónoma). Ossecretarios xerais de UGT e CCOO pregúntanse como é posible vivirdignamente con estes ingresos...

Modificado o ( miércoles, 18 de enero de 2017 )
Leer más...
 
2016 cierra con 3.702.974 parados, más pobres y con menor protección por desempleo
Escrito por UGT   
miércoles, 04 de enero de 2017

Los datos de IPC demuestran la necesidad de aumentar los salarios por encima del 1,8%2016 cierra con 3.702.974 parados, más pobres y con menor protección por desempleo

UGT valora el descenso del desempleo este mes de diciembre pero advierte sobre el carácter estacional (por la campaña navideña y la evolución del sector servicios) de unas cifras que no pueden dar lugar a ningún tipo de triunfalismo. El sindicato alerta sobre la elevada temporalidad de nuestro mercado de trabajo, que contiene un problema de fondo, la precarización de la contratación y subraya que es imprescindible apostar por factores que permitan a la economía crecer a medio y largo plazo, en innovación, formación y conocimiento, y que generen empleos de calidad, reduciendo las desigualdades y la pobreza. Además, es necesario garantizar la protección social, reforzando las prestaciones por desempleo junto a políticas activas de empleo, desde el ámbito público. Asimismo, es preciso reponer los derechos de los trabajadores y trabajadoras y derogar en su totalidad la reforma laboral, que sólo ha conseguido degradar las condiciones laborales. Para 2017, UGT quiere negociar un plan de choque para el empleo, la recuperación del contrato relevo y establecer un puente hacia la jubilación para los parados mayores de 55 años y será necesario reorientar las políticas económicas con medidas expansivas que impulsen la demanda, al tiempo que se cambia el enfoque hacia la redistribución de la renta.

UGT valora el descenso del desempleo en este mes de diciembre, pero las cifras no pueden dar lugar a ningún tipo de triunfalismo ya que se cierra el año con 3.702.974 parados, con una cada vez menor protección por desempleo, más temporalidad, precariedad y más parcialidad involuntaria...

Modificado o ( miércoles, 18 de enero de 2017 )
Leer más...
 
MOBILIZACIÓNS 15 DEC
Escrito por UGT A CORUÑA   
lunes, 12 de diciembre de 2016

CadroMobil15D_web.jpg

Mobilización 15 de Decembro "por un reparto máis xusto da riqueza: As persoas e os seus dereitos primeiro"


Hai millóns de traballadores en España que seguen sen ter emprego. Hai millóns de persoas con enormes dificultadespara vivir dignamente. E ter traballo non é garantía de conseguilo. Adesvalorización salarial é abafadora. O 35% dos asalariados en España, 5,6millóns de asalariados, cobran en media anual un soldo inferior ao salariomínimo interprofesional (SMI), e, deles, máis de 3,6 millóns de traballadoresviven con menos da metade do SMI.

Os traballadores tivemos que consentir moitos recortes salariais e de condicións de traballo para non perder o posto detraballo ou acceder a un, situación favorecida por unha reforma laboral queimpulsou esa desvalorización no emprego. Hoxe hai moitísimos traballadorespobres. Mentres, vemos como a economía crece e que as empresas obteñenbeneficios. Vemos como saímos da crise económica, pero non da crise social.  O noso país necesita un plan para crearemprego con dereitos.

Para UGT é prioritario rescatar ás persoas deoito anos de intensa crise e políticas de recortes. O crecemento económico nonlogrará iso por si só. UGT lembra que o noso país necesita un plan para crearemprego con dereitos (1 de cada 5 españois está no paro, a metade dosdesempregados son de longa duración, e un de cada dous mozos non ten traballo),para asegurar as pensións e mellorar o sistema de protección social (a metadedos parados non teñen ningún tipo de cobertura) e combater a pobreza crecentemesmo entre a poboación traballadora (700.000 familias non teñen ningún tipo deingresos, 1,5 millóns de fogares teñen a todos os seus membros en paro, e un decada catro cidadáns vive por baixo do limiar da pobreza) mediante melloressalarios e empregos estables.

Agora, o presidente do Goberno afirma estardisposto a abrir o diálogo social, pero o primeiro que fixo foi fixar límites ánegociación e impedir cambiar reformas como a laboral. Por iso, UGT e CCOOacordamos o inicio gradual de mobilizacións, para esixir que se reparta doutramaneira a riqueza e recuperar dereitos para os traballadores. E os cidadánsteñen que ter claro que se quere recobrar os seus dereitos teñen que loitar por eles.

 

Modificado o ( miércoles, 18 de enero de 2017 )
 
Concentración dos traballadores de Ferroatlántica
Escrito por UGT A CORUÑA   
martes, 22 de noviembre de 2016

PRIMEIRA CONCENTRACIÓN DOS TRABALLADORES DE FERROATLANTICA EN CEE

Traballadores da fábrica de Ferroatlántica, familiares e veciños concentráronse onte diante do concello de Cee para mostrar a súa oposición á intención da empresa de venda centrais hidroeléctricas, baixo o lema "As Centrais non se Venden. 

Un cento de traballadores de Ferroatlántica seguen pechados nas instalacións do Concello de Cee, como medida de presión para que a Xunta de Galicia se posicione a favor do mantemento da actividade industrial en Cee.

Os traballadores esixen ao Presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo  que manteña unha reunión con eles e impida a desvinculación entre a actividade de produción de enerxía hidroeléctrica e a actividade industrial de ferroalealiaxes, co fin de de salvagardar o interese público da explotación dos nosos recursos naturais, que ven sendo a “única garantía dos postos de traballo” segundo o comité de Ferroatlática.As mobilizacións continuarán toda a semana.

Modificado o ( lunes, 12 de diciembre de 2016 )
 
25N Dia contra la Violencia de Género
Escrito por UGT   
martes, 22 de noviembre de 2016

UGT reclama un permiso retribuido para las víctimas de violencia de género

El sindicato presenta sus propuestas para acabar con esta lacra y proteger a las víctimas en el ámbito laboral #NiUnaMenos

 

​La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha reclamado "un Pacto de Estado contra la violencia de género con la participación de todas las administraciones públicas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y demás entidades especializadas".

Además, ha exigido al Gobierno "políticas activas de empleo que faciliten a las víctimas el acceso al mercado de trabajo y a empleos de calidad, así como una mejora de los derechos laborales para las víctimas, en la que prime la protección y no la reducción ni la pérdida de ingresos", y a las empresas "una cultura de tolerancia cero contra la violencia de género en sus empresas, con una prevención más eficaz"...

Modificado o ( lunes, 12 de diciembre de 2016 )
Leer más...
 
UGT xa gañou ante os Xulgados do Social a equiparación das indemnizacións
Escrito por UGT GALICIA   
jueves, 10 de noviembre de 2016

UGT xa gañou ante os Xulgados do Social a equiparación das indemnizacións

​A Unión Xeral de Traballadores puxo en marcha unha campaña para que os traballadores temporais e interinos poidan reclamar o seu dereito á mesma indemnización que os traballadores fixos cando finalizan o seu contrato.

A sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TUE) corrixe a lexislación española e anula a discriminatoria indemnización aos contratos temporais en España, dándolle un tirón de orellas ao Goberno español.

Para o sindicato, é unha emenda á totalidade das reformas laborais que se fixeron neste país nos últimos anos. E non é a primeira vez que este Tribunal bota por terra parte da lexislación laboral española en materia de contratación e insta a devolver os dereitos que os traballadores perderon coas reformas laborais.

Desta forma, esta sentenza, de obrigado cumprimento e que afecta tanto o sector público como ao privado, sinala que o contrato indefinido debe ser a regra xeral na contratación, non podendo discriminar aos traballadores segundo sexan temporais ou indefinidos.

Neste sentido, un contrato temporal debe ter unha causa para selo e se ten un motivo para finalizar, tamén debe ser indemnizado de maneira correspondente pola devandita causa, non por ser temporal.

Por iso, se o teu contrato é temporal e ten unha causa obxectiva de finalización, UXT pon a disposición todas as súas sedes nacionais para que poidas reclamar o teu dereito á indemnización como a dos traballadores indefinidos.

Ademais, se xa percibiches a túa indemnización porque o despedimento foi anterior á devandita sentenza, debes saber que podes reclamar a diferenza, xa que no caso do emprego privado podes reclamar un ano atrás; e no público, nalgúns casos, catro anos cara atrás.

UXT xa gañou en España ante os Xulgados do Social a equiparación das indemnizacións. Acode ás nosas sedes e reclama os teus dereitos.


 ​ ​

Modificado o ( lunes, 12 de diciembre de 2016 )
Leer más...
 
As mulleres traballan unha media de dous meses ao ano gratis
Escrito por UGT Coruña Cee   
jueves, 10 de noviembre de 2016

As mulleres traballan unha media de dous meses ao ano gratis

As mulleres traballan unha media de dous meses ao ano gratis

Campaña #YoTrabajoGratis, que se desenvolverá do 8 de novembro ata o 31 de decembro 

 A Unión Xeral de Traballadores denuncia un ano máis que a brecha salarial en España, segundo datos de Eurostat, sitúase no 14,9% o que supón que as mulleres no noso país traballan gratis unha media de 54 días (case dous meses).

Para poñer de manifesto esta realidade, o sindicato iniciará unha campaña, co lema #YoTrabajoGratis, que se desenvolverá do 8 de novembro ata o 31 de decembro, o período de tempo no que as traballadoras españolas regalan o seu traballo.

UXT advirte de que as discriminacións no emprego que soportan as mulleres -acceso ao mercado de traballo, modalidades de contratación, duración da xornada, interrupcións de carreira para o coidado de familiares, etc- prexudícanlles economicamente ao longo de toda a vida acentuándose á hora da xubilación.

Os últimos datos da EPA, ademais, mostran o empeoramento da situación das mulleres no mercado laboral e o incremento das desigualdades polo que reclama a aprobación urxente dunha Lei de Igualdade Salarial e esixe ao novo Goberno que adopte as medidas necesarias para facer fronte a esta discriminación.

Segundo os últimos datos de Eurostat, a fonte estatística da Unión Europea, publicados en outubro deste ano, a brecha salarial -a diferenza de salario entre mulleres e homes- en España sitúase en 14,9% salario/hora polo que traballan unha media de 54 días gratis cada ano (en Europa está en torno ao 16,7% salario hora), polo que as mulleres traballan de media 54 días gratis cada ano, case dous meses.

A muller sofre discriminación no acceso ao emprego, nas modalidades de contratación, na duración da xornada, nas interrupcións de carreira para o coidado de familiares e, todas elas acentúan a súa precariedade tras a xubilación.

Segundo os datos da Enquisa de Estrutura Salarial de 2014, últimos datos oficiais que coñecemos, dados a coñecer en outubro deste ano, a diferenza dos salarios medios brutos anuais entre mulleres e homes sitúase nun 23,25% mentres que a diferenza de salario hora é dun 14%. Mentres que eles percibiron, de media, 25.727,24 euros anuais, as mulleres recibiron 19.744,82.

Se a unidade de medida é pequena (salario hora), a diferenza é menor que se sumamos esa diferenza ao longo do día, da semana, do mes ou do ano. Dous euros de diferenza nunha hora, son 16 nunha xornada de oito ou 5.982,42 euros anuais menos de media nun ano. Unha diferenza que, acumulada ao longo da vida laboral ascende a 209.385 euros menos.

Das 7.901.500 mulleres que traballaron en 2014, 2.021.600 mulleres fixérono a tempo parcial. Unha de cada catro mulleres traballadoras ten un contrato a tempo parcial e máis dun millón e medio accederon a este tipo de xornada como única forma de entrar no mercado laboral pero non por vontade propia...

Modificado o ( martes, 22 de noviembre de 2016 )
Leer más...
 
JORNADA DE PAROS EN ATENTO DESDE EL 14/11/16
Escrito por UGT Coruña   
jueves, 10 de noviembre de 2016

JORNADA DE PAROS EN ATENTO DESDE EL 14/11/16 

 

Desde la Sección Sindical de UGT Atento Coruña, queremos informar sobre la última aberración acometida por la empresa Atento y que afecta a numerosos trabajadores del centro de A Coruña. 

Movistar ha cambiado el horario de atención comercial, en lugar de  atender las 24 horas (como hasta ahora), solo se atenderá de 9 a 22h a partir del 14 de noviembre. Con ese motivo, Atento anunció en octubre un proceso de modificación sustancial que, tras el periodo de consultas, se cerró SIN ACUERDO.

La empresa pretende aplicar los cambios de horario a partir del próximo lunes, cambios que resultan aberrantes, algunos son ilegales (no han respetado situaciones de guarda legal), no siguen criterios objetivos, cometen agravios comparativos... cambios que supondrán, en algún caso, que los trabajadores no puedan asumirlos, teniendo que rescindir su contrato con una mísera indemnización de 20 días por año con un máximo de 9 mensualidades (muchos trabajadores llevan más de 18 años trabajando en la empresa).

Ante esta medida que, a criterio de esta Sección Sindical, supone una inmoralidad, se convocó reunión extraordinaria del Comité de Empresa y se acordó por las secciones sindicales presentes (UGT, CCOO y CiG) realizar jornada de paros el lunes día 14 (2 horas por turno) para solicitar la retirada de estas modificaciones.

A las 12 y a las 18h se realizarán concentraciones en la entrada de Juan Florez para que, una vez más, los ciudadanos se enteren de estas prácticas empresariales que lo único que consiguen es precarizar más los puestos de trabajo en un sector que ya está muy vapuleado.

Modificado o ( jueves, 10 de noviembre de 2016 )
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >>

Resultados 77 - 95 de 718