Inicio
 
     
Actualidade
Premios Luis Tilve 2014
Escrito por UGT A CORUÑA   
lunes, 02 de marzo de 2015

Premios Luís Tilve 2014 

Esta mañá, ás 11:30 horas, a Fundación Luis Tilve entregará os Premios Luis Tilve 2014, no salón de actos da Fundación ONCE da Coruña, sito no Cantón Grande, nº 3. O acto contará coa asistencia de representacións sociais e institucionais, sendo aberto a toda a cidadanía que queira asistir.

O xurado, presidido por Fernando González Laxe, decidiu conceder os seguintes premios: 

- Premio Traballo Digno: Ós "61 de Santa Bárbara", pola súa loita na defensa dos postos de traballo e da continuidade da actividade industrial da factoría coruñesa. O seu prolongado encerro contra o peche da factoría e a favor dun plan de viabilidade, aínda a costa de importantes riscos persoais, recibiu un amplo apoio social na cidade da Coruña e na súa comarca, conseguindo que o Goberno de España asumise o plan de viabilidade, aceptando abrir unha licitación pública para adxudicar a concesión das instalacións e recuperar a actividade industrial.

- Premio Acción Solidaria: Á asociación ADICAE Galicia, asociación sen ánimo de lucro, pola súa destacada labor na defensa dos usuarios de bancos, caixas de aforro e seguros, defendendo os intereses dos cidadáns fronte a banca e o poder financieiro, sobresaíndo a súa dedicación ós afectados das "participacións preferentes" en Galicia e noutras comunidades autónomas. O seu traballo exténdese, na actualidade, a outros colectivos de consumidores e usuarios afectados por fraudes ou prácticas abusivas nos diversos sectores de actividade.

- Premio Defensa do Medio Ambiente e dos Bens Comúns: Á Fundación LONXANET para a pesca sostible, pola súa dedicación e traballo estreito cos pescadores artesanais en aras da sostibilidade social, económica e ambiental. O Xurado valorou, especialmente, a contribución no fortalecemento da pesca artesanal e das súas poblacións, establecendo vínculos co sector pesqueiro e resolvendo as problemáticas destes pescadores, posicionándoos como gardiáns dos ecosistemas acuaticos nos que realizan as súas actividades, en base ás boas prácticas e o desenrolo sostible, con proxectos como a creación de áreas mariñas de interese pesqueiro coxestionadas, a constitución de Grupos de Acción Costeira, o Proxecto "Gestión Holística de la pesca artesanal", a promoción de debates europeos e espacios de intervención, a sensibilización da sociedade na sostibilidade socioeconómica e ambiental, etc.

- Premio Investigación e Divulgación Histórica: Á xinecóloga Enriqueta Barranco Castillo e ó catedrático da Universidade de Granada Fernando Girón Irueste, pola súa labor histórica, promoción e traballo na recuperación, dende os anos 80, da figura do intelectual, socialista, catedrático e médico galego, Alejandro Otero Fernández. Esta labor se iniciou coa realización dunha tese doutoral sobre Otero, que despois se completaría coa publicación da súa biografía e a creación da cátedra de investigación Alejándro Otero na Universidade de Granada. Así mesmo, tras 30 anos de estudo e investigación, publicaron novos traballos e colaboraron na creación dunha asociación na vila de Redondela, coa denominación do ilustre médico, nado na mesma, e participaron en numerosos actos e actividades culturais na procura de dignificar o nome de Alejandro Otero, tanto en Galicia como na comunidade andaluza ou México, onde o seu labor tamén é recoñecido. 

Modificado o ( lunes, 02 de marzo de 2015 )
 
UGT apoya la huelga convocada para el 25 y 26 de febrero contra la reforma de las enseñanzas univers
Escrito por FETE-UGT   
lunes, 23 de febrero de 2015
UGT apoya la huelga convocada para el 25 y 26 de febrero contra la reforma de las enseñanzas universitarias

La Federación de Enseñanza de UGT​ respalda la convocatoria de huelga de las asociaciones estudiantiles contra el Real Decreto que modifica la estructura de las enseñanzas universitarias que reduce la duración de los grados e incrementa los másteres.

El sindicato considera que hay motivos suficientes para dicha convocatoria, ya que una vez más el Gobierno implanta reformas sin consenso, ni político ni social, sin debate y sin haber realizado una evaluación de las enseñanzas del plan Bolonia, siendo medidas a destiempo y encaminadas a romper la equidad e igualdad de oportunidades para el estudiantado que accede a la universidad.

El sindicato se suma a las reivindicaciones estudiantiles exigiendo, una vez más, la retirada de las reformas planteadas y sigue expresando: No al 3+2 que encarece los estudios universitarios y que expulsará al alumnado con menor poder adquisitivo; No a la desregulación y flexibilización en la creación de centros y universidades y No a un sistema que permite una acreditación menos objetiva y sin demostrar experiencia docente.

FETE-UGT llama a la comunidad educativa/universitaria a solidarizarse con los estudiantes y desea que sus/nuestras reivindicaciones sean tenidas en cuenta.​

Modificado o ( lunes, 02 de marzo de 2015 )
 
22 de febreiro Día internacional pola igualdade salarial de mulleres e homes
Escrito por UGT Galicia   
domingo, 22 de febrero de 2015
 Por hora traballada as mulleres galegas son as que menor retribución perciben en todo o Estado
 
La brecha salarial se dispara en España y nos aleja de Europa

Segundo a Enquisa anual de salarios, publicada en xuño de 2014, as mulleres galegas perciben un 24,2 por centoenos salario ao ano que os homes. É dicir, o salario das mulleres tería que incrementarse en nada menos que un 31,88 por cento para igualarse ao dos homes. Pero é que o paso do tempo, en vez de mellorar esta situación, a agudiza. Dende o ano 2009 ata o 2012 a brecha increméntase en 3,6 puntos.

Aínda que si é certo que coa crise produciuse unha importante caída dos salarios dos homes, tamén caeron os das mulleres e, xa que existía unha distancia importante no punto de partida, o diferencial medrou.

AS TRABALLADORAS GALEGAS PERCIBEN UN 14,38 POR CENTO MENOS DE SALARIO QUE A MEDIA DO SALARIO BRUTO ANUAL DAS MULLERES DO CONXUNTO DO ESTADO

Por territorios, as traballadoras galegas saen peor paradas que as de outras comunidades, xa que perciben un 14,38 por cento menos de salario que a media do salario bruto anual das mulleres do conxunto do Estado (en termos absolutos supón para as traballadoras galegas 2.810,18 euros menos ao ano) e Galicia é a comunidade onde as mulleres perciben o salario bruto medio anual máis baixo.

Non obstante, neste punto non se pode deixar de reseñar que en todas as comunidades autónomas os ingresos salariais medios anuais das mulleres foron inferiores aos dos homes.

Se se traslada a análise á retribución por hora normal traballada, o que nos ofrece unha variable non afectada nin pola temporalidade nin pola parcialidade do emprego, que afectan en maior medida ás mulleres, as traballadoras galegas son as máis prexudicadas. Xa que son as que menor retribución perciben por hora normal traballada en todo o Estado.

Esta retribución é de 11,02 euros, fronte aos 13,10 euros de media en todo o Estado e que confrontan con autonomías como Madrid (14,80) ou Cataluña (13,93) onde o valor da hora traballadas polas mulleres é bastante maior en termos económicos.

Subindo a escala de análise ao que sucede no resto de Europa, España rexistra unha brecha de xénero por hora normal traballada de 2,5 puntos por riba da media dos países da Eurozona, con 19,3 puntos, fronte á media de 16,8 puntos. Ocupando o quinto lugar en canto ás brechas máis altas...

Modificado o ( lunes, 23 de febrero de 2015 )
Leer más...
 
UGT considera necesaria una renta mínima garantizada
Escrito por UGT   
jueves, 12 de febrero de 2015
Es necesario una renta mínima garantizada


El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que hay que hacer una reflexión general sobre los mecanismos de protección social en nuestro país porque los actuales no son suficientes para hacer frente al aumento de la pobreza y las desigualdades, un incremento que se vincula a las políticas de ajuste y recorte que se han aplicado en España y en la UE. 

Méndez ha resaltado que en nuestro país se está produciendo un "empobrecimiento de la pobreza", "un aumento de la pobreza persistente", por eso es preciso desarrollar una política activa de creación de empleo, sobre todo y fundamentalmente para los parados de larga duración,  y establecer una estrategia en tres niveles: "mejora de la protección por desempleo, en su doble expresión, contributiva y asistencial; definir un Plan Estatal de Rentas Mínimas y establecer una "renta garantizada",  ante situaciones de necesidad...

Modificado o ( lunes, 02 de marzo de 2015 )
Leer más...
 
Cuentas de UGT
Escrito por UGT   
lunes, 02 de marzo de 2015
La Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores publica sus cuentas

La Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores publica sus cuentas


La Unión General de Trabajadores cumple, tal y como establecen las resoluciones de su 41 Congreso Confederal, su compromiso de reforzar la transparencia en la gestión de todos sus órganos de dirección, difundiendo la información económica relativa a la Comisión Ejecutiva Confederal y el desarrollo y difusión de los planes que reciben aportaciones públicas. Todo en aras de facilitar información a nuestros afiliados y a la sociedad en general. 

UGT tiene más de 1.057.700 afiliados a corriente de pago de sus cuotas y un total de 97.145 delegados y delegadas, a cierre provisional de 31 de diciembre de 2014. 

Este número lo determinan las elecciones  sindicales que se celebran en las empresas cada cuatro años y que no se circunscriben a un determinado periodo de tiempo. Se trata de un proceso dinámico que se va reproduciendo paulatinamente en las empresas, y que se renueva cada cuatro años. 

En total se celebran cerca de 89.000 procesos electorales que nos otorgan una representación de cerca del 35% de los delegados y delegadas elegidos y elegidas en 2014.

Modificado o ( lunes, 02 de marzo de 2015 )
 
La brecha salarial se dispara en España y nos aleja de Europa
Escrito por UGT   
viernes, 20 de febrero de 2015
brecha_salarial_20_feb_2015_UGTinfo.jpg

Las trabajadoras españolas cobraron de media en el año 2012, 6.144,72 euros anuales menos que los hombres, disparándose la brecha salarial hasta el 23,93%, la más alta de los últimos cinco años, una cifra que nos aleja de la media de la UE y nos sitúa en los niveles de 2002.

Esto traducido en días supone que las mujeres tendrían que trabajar 79 días más al año que los hombres, y para alcanzar retribuciones equivalentes a las que reciben los hombres en 35 años, las mujeres deberían trabajar 46 años y medio.

La brecha salarial, contabilizada en euros, alcanzó la cantidad de 27.783 millones que dejaron de percibir las mujeres, 25.770 millones de euros que dejaron de percibir las trabajadoras con jornada a tiempo completo y 2.005 millones  que dejaron de ingresar las trabajadoras tiempo parcial. Éstas son solo algunas de las conclusiones aportadas por UGT en el Informe: “Trabajar igual, Cobrar Igual”, con motivo del Día por la Igualdad Salarial que se celebra el 22 de febrero.

UGT achaca a las políticas de austeridad el aumento de las desigualdades sociales, el empobrecimiento de la clase trabajadora y el incremento de la brecha salarial. 

  • El 28,1% de las mujeres estaban, en el año 2012, en situación de riesgo de pobreza o exclusión social.

  • El 75,21% de la jornada laboral a tiempo parcial es desempeñada por mujeres. Una de cada cuatro trabajadoras tienen jornada laboral a tiempo parcial, trabajadoras que no han percibido nunca salarios que superen los 11.000 euros anuales brutos.

  • Varios sectores de actividad superan el 30% de diferencia entre mujeres y hombres.

  • En el sector de la Educación se ha triplicado la brecha salarial en los últimos 5 años.

  • El peor retribuido de todos los sectores, el de la Hostelería, empleo en nuestro país a 700.000 mujeres.

  • Sólo 5 Comunidades Autónomas tienen una brecha salarial inferior a la media nacional, del 23,93%.

El sindicato considera que la recuperación económica de nuestro país pasa por el reconocimiento del trabajo remunerado de las mujeres en términos económicos y reclama introducir como eje central de todas las políticas la igualdad sin distinción de sexo.
 
Modificado o ( lunes, 23 de febrero de 2015 )
 
Centos de persoas mobilízanse en defensa das liberdades e do dereito de folga
Escrito por UGT Coruña   
jueves, 19 de febrero de 2015

Centos de persoas saíron onte á rúa para denunciar en que, conforme se agravan as políticas de recorte e agresión contra os dereitos das clases populares, asístese tamén á reiterada criminalización da resposta social, especialmente, a de carácter sindical.

A cidadanía denunciou na rúa onte á tarde a ofensiva penal contra o dereito de folga, que constitúe un intento de criminalizar os sindicatos. Protestaron tamén contra a crecente a represión contra todas aquelas persoas e movementos sociais que, no libre exercicio de dereitos fundamentais, se opoñen ás políticas antisociais do Goberno, esixen respecto aos seus dereitos e demandan condicións de vida e traballo dignas. 

O dereito de folga está ameazado non só en Galicia e España, senón tamén no resto do mundo. Por esta razón, a Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 176 millóns de traballadores en 162 países e agrupados en 328 organizacións sindicais, convocou unha xornada de acción mundial este 18 de febreiro, á que se sumaron as organizacións membros, entre elas as Confederacións Sindicais da Unión Xeral de Traballadores (UGT) e de Comisións Obreiras (CCOO).

A folga é un dereito fundamental recoñecido en case todos os países, pero estase intentando restrinxir o seu exercicio para, ao tempo, silenciar a cidadanía. Criminalizáronse as actuacións de trescentos sindicalistas en defensa dos dereitos dos traballadores e as traballadoras; entre eles, catro son de Galicia: Carlos, Serafín, Ana e Tamara, todos con penas de prisión de tres anos e esperando a que se lles dea resposta ás peticións de indulto. Mentres tanto, continúan as mobilizacións na súa defensa. Tamén están os cinco traballadores de Arcelor en Asturias que, tras recorreren a sentenza condenatoria que suma máis de vinte e un anos de prisión, protagonizan na actualidade diversas mobilizacións; ou os oito traballadores de Airbus en Madrid para os que o fiscal pide sesenta e catro anos de cárcere.

UGT e CCOO esixen a derrogación do artigo 315.3 do Código penal e a retirada da modificación do Proxecto de Lei de seguridade cidadá. Con estas mobilizacións, UGT e CCOO esixen a derrogación do artigo 135.3 do Código penal, que criminaliza o dereito de folga e, polo tanto, pon en cuestión a lexitimidade do estado social, democrático e de dereito. Por iso, condenan a utilización da estratexia do medo, da represión contra quen loita polos dereitos laborais e sociais dos traballadores e das traballadoras.

Modificado o ( jueves, 19 de febrero de 2015 )
 
SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA AFILIADOS/AS DE UGT
Escrito por UGT   
lunes, 23 de febrero de 2015

SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA AFILIADOS/AS DE UGT

Todos los afiliados/as de UGT, con un año de antigüedad y al corriente de sus cuotas sindicales, están asegurados por una póliza de accidentes colectiva con ATLANTIS SEGUROS S.A. que garantiza a sus herederos legales una indemnización en caso de fallecimiento accidental: de 6.000€ para los que tengan un año de antigüedad y de 9.000€ para los de más de dos años de antigüedad.

 

Ahora puedes ampliar gratuitamente dicho capital hasta los 7.000€ si tienes un año de antigüedad y hasta 10.000€ si tienes más de dos años de antigüedad (fecha límite el 31.01.2015).

Resumen de coberturas Descargar archivo

 


 

Modificado o ( lunes, 11 de enero de 2016 )
 
O Comité Intercomarcal de UGT Coruña-Cee alerta do desmantelamento do tecido industrial da comarta a
Escrito por UGT Coruña-Cee   
domingo, 01 de febrero de 2015

 

O Comité Intercomarcal de UGT Coruña-Cee alerta do desmanteento do tecido industrial da comarta ante a impasividade das administracións

 O III Comité Intercomarcal de UGT Coruña-Cee, reunido o pasado día 30 de xaneiro da Coruña analizou a situación de deterioramento económico que sofre Galicia e as comarcas de Coruña e Costa da Morte, e que segue a manterse a consecuencia das reformas laborais e dos recortes levados a cabo polo Goberno do Partido Popular e deixa unha situación de absoluta precarización do mercado laboral, reduccións salariais impostas pola patronal e altos índices de desemprego que non se están a reducir pese as boas previsións dos responsables políticos.

 En palabras do Secretario Xeral de UGT Coruña-Cee, José Carrillo, “O fracaso das políticas de recorte é evidente. Contamos actualmente con 50.818 desempregados na nosa estructura intercomarcal, un total de 45.653 parados no entorno da Coruña, e 5.165 na comarca de Cee. É certo que baixamos preto de 5.000 parados, pero en xeral as subidas e baixadas son temas puntuais estacionais”.

 Asi mesmo o sindicato recalta que os novos contratos non garantizan un nivel de vida dignos, son temporais, a tempo parcial nunha alta porcentaxe, que segue perxudicando maiormente ás mulleres. Estamos sufrindo unha auténtica situación de exclusión social que afecta a miles de traballadores precarios, parados e ás suas familias e ás que o Goberno non sabe darlle solucións parciais como as axudas de 426€ a parados de longa duración”, En Galicia hai 117.000 parados sin prestación (48 de cada 100).En 32.000 fogares non hai perceptores de ingresos. A nosa comarca hai 11.800 parados en Risco de exclusión social.

 Defensa dos dereitos e dos servizos públicos.

O Comité Intercomarcal manifesta a súa preocupación pola situación dos servizos públicos, especialmente da sanidade, o dereito á xustiza gratuíta e da educación. No CHUAC, os servizos de urxencia están colapsados a maioría das veces, faltan profesionais, medicamentos, material sanitario, etc. os que sofren as consecuencias son os usuarios e os profesionais. UGT esíxelle á Xunta de Galicia unha solución inmediata a esta situación.

 Desmantelamento do tecido industrial

A nosa comarca necesita reorientar o modelo produtivo e acadar un maior peso no tecido industrial que poña fin a desaparición de empresas emblemáticas na nosa comarca. “Non hai solución nin para Emesa Coirós, nin Alcoa, nin Cerámicas O Castro, nin a Fábrica de Armas, entre outras. Existen nichos de emprego importantes que a comarca podería captar, pero para o que se precisa o respaldo decidido das administracións públicas para consolidar esas oportunidades”.

Movilizacións: UGT convoca, xunto cos demáis sindicatos, o vindeiro 18 de febrero, unha movilización pola defensa do dereito de folga e contra a “lei mordaza”.

Modificado o ( domingo, 01 de febrero de 2015 )
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >>

Resultados 153 - 171 de 704