Inicio
 
     
Actualidade
Mobilizacións o 16 de marzo pola crise humanitaria na Unión Europea
Escrito por Igualdade   
lunes, 14 de marzo de 2016

A Unión Xeral de Traballadores, xunto con outras organizacións sindicais, sociais e políticas, convocou mobilizacións en todo o país o vindeiro mércores, 16 de marzo, pola crise humanitaria na Unión Europea (UE).

 

Concentracións e manifestacións en todas as provincias co fin de que a cidadanía española mobilícese en contra da proposta de acordo entre a UE e Turquía e esixa ás autoridades europeas, ao Goberno español e ao resto de Estados Membros que respecten a legalidade internacional e o dereito fundamental de asilo, que está garantido por convenios internacionais e nin é interpretable nin pode ser utilizado como moeda de cambio nas relacións internacionais para conseguir outros propósitos.

 

Para UGT, este acordo é unha expresión máis dunha Europa baseada en intereses económicos que xoga cos dereitos da súa poboación e toma as medidas máis crueis contra quen non poden alzar a súa voz.

LOCALIDADE

ACTO

HORA

LUGAR

A CORUÑA

CONCENTRACIÓN

20:00

Praza do Obelisco

Modificado o ( lunes, 14 de marzo de 2016 )
 
CONMEMORACIÓN DO DÍA DA MULLER TRABALLADORA DE UGT CORUÑA
Escrito por Igualdade   
martes, 08 de marzo de 2016

UGT Coruña conmemora o día da internacional da muller coa entrega do Premio “8 de Marzo” á delegada de FETE Raquel Méndez Fernández  

 

 Foto: Raquel Méndez recollendo o premio 8 de Marzo de 2016.

 A Unión Intercomarcal de UGT Coruña-Cee conmemorá o Día Internacional da Muller Traballadora cun acto reivindicativo que se celebrou o martes 8 de marzo ás 10.30 horas na sede Sindical de UGT Coruña. No acto interviron o Secretario de Organización da Unión Intermarcal de UGT Coruña-Cee e a Secretaria de Igualdade de UGT Coruña-Cee, Isabel Lema, que presentaron os resultados do informe “A Situación sociolaboral da Muller nas comarcas da Coruña-Cee”.

 Entrega do Premio 8 Marzo de 2016 a Raquel Méndez Fernández

Como ven sendo tradicional, UGT Coruña entregou o Premio “8 de Marzo” a unha delegada de UGT como recoñecemento da súa traxectoria profesional.  Raquel Méndez Fernández é Secretaria de Formación de FETE-UGT A  Coruña-Cee e presidenta do comité de empresa do colexio privado concertado Hijas de Jesús da Coruña.

Neste ambiente pouco amable para o noso sindicato, Raquel sempre defendeu con eficacia, discreción e firmeza os dereitos laborais dos seus compañeiros e compañeiras, recibindo a cambio o respecto de todos e o voto da inmensa maioría. Representar a un sindicato de clase, que defende sen ambigüidade os dereitos laborais das traballadoras e traballadores nunca é fácil, pere se isto se fai nun centro educativo de carácter relixioso cunha marcada ideoloxía conservadora, resulta aínda máis difícil.

As escolas da república.  

O acto rematou co visionado dun vídeo documental sobre as “Escolas da República” un proxecto de FETE (http://laescueladelarepublica.es) que rinde homenaxe e quere recuperar a historia da Institución Libre de Ensinanza, e a memoria das mestras y mestres republicanos que soñaron cunha educación baseada nos ideais de igualdade, xustiza e solidariedade.

Modificado o ( martes, 08 de marzo de 2016 )
 
Día da internacional da muller 2016
Escrito por Igualdade   
lunes, 07 de marzo de 2016

UGT Coruña conmemorará o día da internacional da muller coa entrega do Premio “8 de Marzo” de UGT Coruña-Cee

 

A Unión Intercomarcal de UGT Coruña-Cee conmemorá o Día Internacional da Muller Traballadora cun acto reivindicativo que se celebrará o vindeiro martes 8 de marzo ás 10.30 horas na sede Sindical de UGT Coruña: Fernández La Torre, nº 27, 1º andar (Sala de Xuntas).

 No acto intervirán o Secretario de Organización da Unión Intermarcal de UGT Coruña-Cee, Fernando Vázquez e a Secretaria de Igualdade de UGT Coruña-Cee, Isabel Lema, que presentarán os resultados do informe “A Situación sociolaboral da Muller nas comarcas da Coruña-Cee”.

   Premio 8 Marzo de 2016.

 Como ven sendo tradicional, UGT Coruña entregará o Premio “8 de Marzo” a unha delegada de FETE-UGT como recoñecemento da súa traxectoria profesional e a defensa dos dereitos laborais das traballadoras do ensino.

  Informe UGT Coruña-Cee sobre a situación da muller nas comarcas de A Coruña e Costa da Morte.

UGT denuncia que a crise económica pero especialmente os recortes do goberno do Partido Popular amosan unha maior precariedade laboral entre as mulleres, que sofren unha brecha salarial do 22%. No caso das pensións de xubilacións as diferenzas salariais elévanse ata o 38 por cento, brecha que se incrementa ano tras ano.

Faltan políticas que favorezan a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e unha corresponsabillidade real e efectiva entre homes e mulleres no eido familiar, as mulleres enfróntanse a peores condicións de protección social.

Pola contra, o 77,8 por cento das persoas beneficiarias de pensións de xubilación non contributivas en Galicia son mulleres, cuxo importe medio no 2015 foi de 355,01 euros ao mes. Na nosa comarca, a pensión media das mulleres é de 762,12 euros, un 27,8% menor aos 1.055,93 euros que perciben os homes.

Modificado o ( lunes, 07 de marzo de 2016 )
 
As mulleres non traballan en igualdade de condicións cos homes, non cobran o mesmo nin hai un repart
Escrito por igualdade   
miércoles, 02 de marzo de 2016

UGT-Galicia denuncia que as mulleres non traballan en igualdade de condicións cos homes, non cobran o mesmo nin hai un reparto equilibrado na atención ás responsabilidades familiares

 

marzo, Día internacional da muller traballadora

A crise, cos seus recortes, e a ausencia de actuacións públicas afastan á sociedade galega cada vez máis da igualdade entre homes e mulleres

 Os efectos da crise, as reformas laborais e os recortes impostos, xunto coa omisión de actuacións públicas que realmente contribúan a avanzar na igualdade entre mulleres e homes provocan un afastamento cada vez maior da igualdade laboral entre homes e mulleres. Este crecemento da desigualdade e a discriminación das mulleres tradúcese nun empobrecemento cada vez maior das mesmas. As mulleres non traballan en igualdade de condicións cos homes, nin cobran o mesmo, nin hai un reparto equilibrado entre homes e mulleres na atención ás responsabilidades familiares.

 

CALQUERA MELLORA DO MERCADO LABORAL SEGUE PERPETUANDO AS DIFICULTADES ESTRUTURAIS PARA AS MULLERES

O informe deixa claro que calquera mellora do mercado laboral, por leve que sexa, segue perpetuando as dificultades estruturais para as mulleres.


AS MULLERES GALEGAS TEÑEN TAXAS DE ACTIVIDADE E OCUPACIÓN INFERIORES ÁS DOS HOMES E AS DE PARO SON SUPERIORES

Segundo os últimos datos ofrecidos polo Instituto Galego de Estatística (IGE), referidos ao ano 2015, a muller galega ten unha taxa de actividade dez puntos inferior á dos homes; a taxa de ocupación é 8,7 puntos inferior; e a de paro 1,3 puntos por enriba a das mulleres en relación á dos homes. Se ben no ano 2014 non existían diferenzas entre a taxa de paro masculina e feminina, do 21,6 por cento entre os homes e do 21,7 por cento entre as mulleres, por mor da crise que as igualou, xa no 2015, volve a aumentar o diferencial e, de novo, as mulleres saen prexudicadas.

Por sectores, a ocupación das mulleres concéntrase no sector servizos, co 84,9 por cento do total da ocupación feminina. Pola contra, o 34 por cento dos homes están ocupados na Industria e na Construción.

O informe tamén reflicte que hai unha maior propensión ao emprego por conta propia no caso dos homes, representando o 24,3 por centro, fronte ao 18 por cento no caso das mulleres.


NO SECTOR PÚBLICO, NO QUE TRADICIONALMENTE SON MAIORÍA AS MULLERES, NO 2015 DOS 5.000 EMPREGOS CREADOS, 4.100 FORON PARA HOMES

Curiosamente, un sector como o do emprego público no que tradicionalmente son maioría as mulleres, no último ano, no 2015, dos 5.000 empregos creados, 4.100 foron para homes e o resto para mulleres. Un exemplo máis de que a tímida recuperación vai escorada cara os homes.

No sector privado, as mulleres continúan infrarrepresentadas, o 45,4 por cento do total, e no último ano o 54 por cento do emprego creado corresponde ao sector masculino.


O 92,7 POR CENTO DA CONTRATACIÓN REXISTRADA ENTRE AS MULLERES NO 2015 FOI TEMPORAL

No relativo á modalidade de contratación, evidénciase que a reforma laboral non conseguiu modificar a temporalidade na contratación. O 92,7 por cento da contratación rexistrada entre as mulleres no ano 2015 foi temporal. A contratación indefinida feminina, reduciuse máis que a masculina no último ano.


O TEITO DE CRISTAL IMPIDE QUE AS MULLERES CHEGUEN A POSTOS DE RESPONSABILIDADE

Un ano máis, hai que denunciar que o chamado teito de cristal continúa impedindo ás mulleres acadar postos de responsabilidade. A pesar de ter a muller un forte protagonismo nos postos técnicos e profesionais científicos e intelectuais, cifrada esta nun 20 por cento, tan só o 2,5 por cento da poboación feminina ocupada chega á dirección ou xerencia dalgunha empresa. Se se atende á participación das mulleres nos órganos de dirección das empresas do IBEX 35, constátase a mínima presenza feminina, xa que só representan o 9,32 por cento do total dos postos de dirección.


A IGUAL FORMACIÓN, OS HOMES ACADAN MAIORES TAXAS DE OCUPACIÓN

De novo, a balanza inclínase a favor dos homes cando se cruzan as variables formación e ocupación. A igual formación, os homes acadan maiores taxas de ocupación que as mulleres. Por exemplo, a taxa de ocupación entre as mulleres con estudos superiores é do 67,8 por cento, fronte ao 69,6 por cento no caso dos homes.

A taxa de desemprego feminina volve ser superior á masculina e increméntase o diferencial entre elas. Mentres nos anos 2012 e 2013, como consecuencia da maior perda de emprego en sectores fortemente masculinizados e afectados pola crise, a taxa de paro masculina era superior á feminina, de novo, no 2014 cambia a tendencia e no 2015 acrecéntase.

Os datos así o evidencian. No 2011 a taxa de paro era do 16,6 por cento entre os homes e do 18,1 por cento entre as mulleres. No 2012 cámbiase a tendencia, pasa a ser do 20,8 por cento entre os homes e do 20,2 por cento entre as mulleres; no 2013, do 22,3 por cento entre os homes e do 21,7 por cento entre as mulleres; xa no 2014, iguálase, do 21,6 por cento entre os homes e do 21,7 por cento entre as mulleres; pero é que xa no 2015 volve a ser a taxa de paro entre as mulleres superior á dos homes, 20 por cento fronte ao 18,7 por cento.

Lonxe de aproveitar a leve creación de emprego para subsanar as diferenzas existentes no mercado laboral, dende a perspectiva de xénero, constátase que, de novo, as mulleres quedan fóra deste cambio.


ÁS MULLERES CÓSTALLES MÁIS BAIXAR DO CARRO DO PARO DE LONGA DURACIÓN E PERCIBEN MENOS PRESTACIÓNS CONTRIBUTIVAS

O comportamento e evolución do desemprego de longa duración tamén é máis negativo para as mulleres. Se no 2015, en relación ao ano anterior, baixou nun 6,6 por cento o número de homes que levan máis de dous anos na procura de emprego, no caso das mulleres esta redución non superou o 1,2 por cento. Hai 50.200 mulleres que levan máis de dous anos en situación de desemprego e na procura dun posto de traballo, polo que xa non teñen dereito a prestación contributiva.

Precisamente, en materia de prestacións por desemprego constátase que 72.298 mulleres en situación de desemprego non perciben prestación contributiva, fronte a 47.482 homes. Quedando así as porcentaxes de cobertura nun 57 por cento no caso dos homes e dun 43 por cento no caso feminino.


AS RENUNCIAS LABORAIS A PROL DA ATENCIÓNS ÁS NECESIDADES FAMILIARES DANSE MAIORITARIAMENTE ENTRE AS MULLERES

Os datos analizados hoxe tamén seguen a constatar que as mulleres son as que maioritariamente renuncian a participar no mercado laboral para adicarse á atención das responsabilidades familiares, xa que, segundo a Enquisa de poboación activa do IGE-INE, o 4,8 por cento das mulleres, fronte ao 0,6 por cento dos homes responden que non están traballando nin están buscando emprego por ter que coidar de nenos, persoas adultas enfermas, discapacitadas ou maiores. O mesmo sucede no caso das mulleres que responden que non traballan nin están buscando traballo por ter que atender responsabilidades familiares ou persoais, un 10,5 por cento fronte a tan só o 1,5 por cento de homes.

En canto aos salarios, como xa se denunciou o pasado día 22, a brecha entre homes e mulleres segue aí e non se supera. O último dato dispoñible apunta ao 23,4 por cento en Galicia e dende o ano 2008 a fenda salarial aumentou en 2,3 puntos.


AS REFORMAS LABORAIS E POLÍTICAS DE AXUSTE INTRODUCEN MEDIDAS QUE POÑEN MÁIS TRABAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL

Que as mulleres continúan asumindo a maioría das responsabilidades familiares é un feito innegable. Non obstante, dende o ámbito público, en vez de adoptar as medidas que minimicen as consecuencias que isto ten no acceso e mantemento do emprego feminino, a través das reformas laborais e medidas de axuste introducíronse medidas que, de novo, dificultan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

A isto hai que engadirlle as políticas de recorte no gasto público que implican diminución de servizos, como o coidado de persoas dependentes ou o fomento da corresponsabilidade. Á precariedade nas condicións laborais hai que sumarlle a paralización e retroceso das medidas en materia de conciliación.


A XORNADA A TEMPO PARCIAL TEN CARA DE MULLER

Precisamente, unha das consecuencias no eido laboral da asunción das responsabilidades en materia de conciliación por parte das mulleres é o feito de que a xornada a tempo parcial sexa máis utilizada polas mulleres, no 76 por cento dos casos. En relación ao total de persoas ocupadas de cada sexo, o 23,1 por cento das mulleres e o 6,5 por cento dos homes.

Dende o ano 2014 aumentan en 3.800 as ocupadas a tempo parcial e tan só en 1.500 as que teñen unha modalidade contractual de tempo completo. Non obstante, no caso dos homes contráese en 100 menos.

Atendendo ás razóns polas que as persoas din que accederon a un contrato a tempo parcial, en vez de xornada completa, máis do 94 por cento das que contestan que o fan para facilitar o coidado de nenos e nenas, persoas adultas enfermas ou maiores son mulleres, fronte ao 5,4 por cento de homes.

Tamén resulta significativo que, das persoas que responden que traballan a tempo parcial por non poder atopar un emprego a tempo completo, o 74,3 por cento son mulleres e o 25,7 por cento son homes.


O 63,8 POR CENTO DAS MULLERES ATÓPANSE EN SITUACIÓN DE SUBEMPREGO POR INSUFICIENCIA DE HORAS DE TRABALLO

Isto trae como consecuencia que a porcentaxe de mulleres que se atopan en situación de subemprego por insuficiencia de horas de traballo ascende ao 63,8 por cento do total.

En canto ás prestacións por maternidade e paternidade, reducións de xornada e excedencias, UGT-Galicia considera que urxe unha nova regulación dos permisos e licenzas, así como, do fomento da corresponsabilidade. A prestación por maternidade segue a desfrutarse, practicamente, de forma exclusiva polas nais, no 98 por cento dos casos. O 88 por cento das excedencias por coidado dun familiar son solicitadas tamén polas mulleres. E o 73,8 por cento das reducións de xornada por coidado de menores de 12 anos son solicitadas por mulleres.


TODO CONDUCE A PEORES CONDICIÓNS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA AS MULLERES

Consecuencia de todo o analizado ata o momento, maior precariedade laboral entre as mulleres, brecha salarial, falta de políticas que favorezan a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e unha corresponsabillidade real e efectiva entre homes e mulleres no eido familiar, as mulleres enfróntanse a peores condicións de protección social. No caso das pensións de xubilacións as diferenzas salariais elévanse ata o 38 por cento, brecha que se incrementa ano tras ano. Pola contra, o 77,8 por cento das persoas beneficiarias de pensións de xubilación non contributivas en Galicia son mulleres, cuxo importe medio no 2015 foi de 355,01 euros ao mes. O que da unha idea das dificultades ás que se enfrontan as mulleres tras a xubilación.

 

6 de marzo

Participación na manifestación convocada ás 12:00 horas en Santiago de Compostela polo movemento feminista galego

LOCALIDADE

DÍA

ACTO

A CORUÑA

8 de marzo

Ás 10:30 horas na Sala de Xuntas da Unión procederase á lectura do manifesto. A continuación homenaxearase a unha compañeira coa entrega da Distinción Muller Traballadora en recoñecemento ao seu traballo sindical

  

MANIFESTO

CARTEL

Modificado o ( miércoles, 02 de marzo de 2016 )
 
El nuevo Gobierno debe dar prioridad a las políticas de igualdad
Escrito por igualdade   
miércoles, 02 de marzo de 2016

El nuevo Gobierno debe dar prioridad a las políticas de igualdad

 

 De cara a la celebración del Día Internacional de la Mujer, que tiene lugar el 8 de marzo, UGT y CCOO quieren reafirmar su compromiso con la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y exigir al nuevo Gobierno y al conjunto de los grupos políticos que prioricen en sus agendas las políticas de igualdad.

Ambas organizaciones consideran que es necesario acometer cambios urgentes hacia un modelo social más justo y democrático que promueva políticas económicas más igualitarias, empleo de calidad, lucha contra la pobreza, la desigualdad y la violencia de género.

Los sindicatos, que hacen un balance muy negativo de la legislatura del Partido Popular en materia de igualdad -con retrocesos en derechos, reformas laborales, políticas de austeridad y recortes sociales para la ciudadanía con un fuerte impacto para las mujeres-, denuncian que, en estos cuatro años, el Gobierno ha recortado un 43% el Programa de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y un 17% el Programa de Prevención Integral de la Violencia de Género paralizando la actividad de organismos como el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y el Consejo Estatal de Participación de la Mujer.

Unas políticas de recortes que suponen un grave déficit en la aplicación de leyes como la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, entre otras.

Por todo esto, UGT y CCOO llaman a la participación de los trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía en general en los actos y manifestaciones que se celebren con motivo del 8 de marzo.

 

 
Mobilización europea para esixir os dereitos dos refuxiados
Escrito por UGT CORUÑA   
martes, 23 de febrero de 2016
 

O sábado 27 de febreiro haberá unha mobilización cidadá, en toda España, en toda EUROPA, para esixir aos gobernos europeos unha PASAXE SEGURA e a defensa dos DEREITOS dos REFUXIADOS.


Se sentes algo polo que está a pasar, se ves a inxustiza da negación aos máis mínimos DEREITOS HUMANOS das persoas, se es HUMANO, Venche connosco!

Modificado o ( lunes, 22 de febrero de 2016 )
 
As galegas cobran un 23,4 por cento menos que os homes, máis de 5.000 euros menos ao ano
Escrito por igualdade   
lunes, 22 de febrero de 2016

As galegas cobran un 23,4 por cento menos que os homes, máis de 5.000 euros menos ao ano 

La brecha salarial se dispara en España y nos aleja de Europa

 

Con motivo da conmemoración, o día 22 de febreiro, do Día internacional pola igualdade salarial de mulleres e homes, a secretaria de Igualdade, Xuventude e Movementos sociais de UGT-Galicia, Mónica Rodríguez, presentou hoxe en Santiago un informe demoledor na súa análise e conclusións no que se observa que aínda se está moi lonxe de cumprir o principio de “igual retribución para traballos de igual valor ou equivalentes” e que nesta dicotomía segue a ser a muller traballadora a gran prexudicada.

Segundo a Enquisa anual de salarios (do ano 2013, publicada en xuño de 2015), a brecha salarial entre homes e mulleres en Galicia é do 23,4 por cento, o que implica que, para unha muller, en termos salariais, o ano non remata o 31 de decembro, senón que para poder percibir o mesmo salario que un home, as mulleres terían que traballar 85 días máis que os homes ao ano, ata o 26 de marzo. Dende que comezou a crise, no ano 2008, esta porcentaxe incrementouse en 2,3 puntos.

 A LENTITUDE DO RITMO DE REDUCIÓN DA BRECHA, PROVOCA QUE SEXAN NECESARIOS UNS 70 ANOS PARA LOGRAR A IGUALDADE

 Se esta realidade se traslada a toda unha vida laboral, tomando como base 36 anos cotizados, suporía, 9 anos máis de traballo para unha muller para percibir as mesmas cantidades por traballo de igual valor. De feito, se continúa o ritmo actual na redución da brecha salarial, que é demasiado lento, habería que agardar uns 70 anos para lograr a igualdade, segundo a Declaración da Comisión Europea.

 Afondando nesta realidade, as estatísticas indican que a diferenza retributiva anual entre homes e mulleres en Galicia foi no 2013 de 5.264,34 euros, o que supón, en relación ao ano 2008, un incremento de 805 euros.

 AS MULLERES EN GALICIA DEIXARON DE PERCIBIR 2.505 MILLÓNS DE EUROS COMO CONSECUENCIA DA BRECHA SALARIAL

 Que supón a brecha salarial traducida en euros?. Pois 2.505 millóns de euros. E isto deixando á marxe o que suporía en euros o traballo non retribuído das mulleres no eido familiar.

 Se se dotara de valor económico ó emprego do tempo nas responsabilidades familiares e domésticas aumentaría a brecha salarial. Segundo a Enquisa de Emprego do Tempo 2009/2010 do INE, a porcentaxe de mulleres galegas que empregan tempo no coidado do fogar e da familia é do 94,1 por cento e destinan unha media de 4 horas e 31 minutos, mentres que no caso dos homes redúcese a 2 horas e 40 minutos. Con estes datos pódese concluír que as mulleres galegas dedican de media 84 días máis ao ano que os homes ao fogar e á familia, que non son retribuídos, que pasan a ser 169 se se lle suman os derivados da brecha salarial. Se se ten en conta que o salario medio por hora traballada é de sete euros, as horas invertidas non remuneradas das mulleres galegas nun ano serían 6.910 millóns de euros.

 Territorialmente, se se fai unha comparativa co resto das comunidades autónomas, as mulleres galegas tamén saen perdendo, xa que perciben un 11,6 por cento (2.256 euros menos ao ano) menos de salario anual que a media das mulleres do conxunto do Estado. De feito, Galicia é a cuarta comunidade autónoma onde o salario anual medio das mulleres é máis baixo.

 POR HORA TRABALLADA, AS MULLERES GALEGAS SON, TRAS AS CÁNTABRAS, AS QUE MENOR RETRIBUCIÓN PERCIBEN

 Para facer as comparativas, se se atende a unha variable non condicionada nin pola temporalidade nin pola contratación a tempo parcial, é dicir, a ganancia por hora normal traballada, as mulleres galegas saen perdendo con creces, xa que son as segundas de todo o Estado, só superadas polas cántabras, que menor retribución por hora perciben. Concretamente, 11,39 euros, fronte aos 13,21 euros de media no Estado. Este valor, no caso dos homes galegos é de 13,61 euros. Neste caso, a brecha salarial é de 16,3 puntos.

 Segundo os datos da Axencia Estatal da Administración Tributaria, no seu traballo “Mercado de traballo e pensións nas fontes tributarias”, publicado en novembro de 2015, en todas as ramas de actividade os salarios das mulleres son inferiores aos dos homes. Aínda así, as maiores diferencias constátanse na rama de “Servizos ás empresas”. Un sector no que, ademais, son maioría as mulleres, o 55,6 por cento do total, pero perciben un salario un 32 por cento máis baixo que o dos homes.

 As menores diferenzas danse na “Construción e actividades inmobiliarias” e “Servizos sociais”, un 4,3 e un 16,8 por cento de brecha salarial, respectivamente. O que acontece no caso da construción ten unha explicación lóxica, o número de mulleres é escaso e está, sobre todo, en postos técnicos ou de xestión, normalmente mellor retribuídos. No caso dos servizos sociais porque nestes existe un gran peso de emprego público e, polo tanto, menor discriminación.

 A BRECHA SALARIAL NO SECTOR PÚBLICO É DO 12,6 POR CENTO, FRONTE AO 29,8 POR CENTO DAS EMPRESAS PRIVADA

 Precisamente, neste último aspecto, detéctanse grandes diferenzas en materia de brecha salarial entre o sector público e o privado. No primeiro caso esta é do 12,6 por cento, fronte ao 29,8 por cento rexistrado nas empresas privadas.

 Outro dato que arroxa a Enquisa anual de estrutura salarial (INE) é que canto maior sexa a temporalidade na contratación, menor é a brecha salarial. Así, a brecha no caso dos contratos indefinidos é do 24,8 por cento e nos contratos de duración determinada non supera o 13,7 por cento.

 OS COMPLEMENTOS SALARIAIS CONTRIBÚEN A INCREMENTAR AS DESIGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES

 Son moitas as variables que explican o diferencial salarial entre homes e mulleres pero un dos puntos clave para entender esta realidade está nos complementos salariais. En Galicia, do total do salario bruto, no caso das mulleres o 72,67 por cento é salario base, fronte ao 67,88 por cento no caso dos homes. UGT-Galicia considera que actuando sobre estes podería reducirse en boa medida na desigualdade salarial entre homes e mulleres e máis tendo en conta que en moitas ocasións estes complementos non se basean en cuestións obxectivas cuantificables.

 Tomando como barreira o Salario Mínimo Interprofesional (SMI), o 36 por cento das mulleres teñen ingresos inferiores ou iguais ao SMI, fronte ao 26,7 por cento dos homes, segundo a AEAT no 2014. Se, pola contra, se fai unha análise dos salarios máis elevados, o 6,3 por cento dos homes tiveron salarios cinco veces superiores ao SMI, fronte ao 2,8 por cento das mulleres. Resulta moi significativo que, das 4.005 persoas que en Galicia cobran máis de 10 veces o SMI, tan só 607 son mulleres.En todos os tramos de idades a ganancia media anual sempre é superior entre os homes.

 AS MULLERES COBRAN PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO UN 18,2 POR CENTO MÁIS BAIXAS QUE AS DOS HOMES

 Pero, que ocorre cando a muller non traballa, senón que é beneficiaria dunha prestación por desemprego?. Pois o mesmo, porque esta situación é un claro reflexo do que ten acontecido na súa vida laboral. As mulleres beneficiarias de prestación por desemprego son menos e a contía desta prestación tamén é inferior á dos homes, nun 18,2 por cento.

 A crise económica está a amosar que os niveis insostibles de desemprego non se ven compensados por unha cobertura social axeitada e máis no caso das mulleres. De todo isto derívanse situacións de risco de exclusión social e vulnerabilidade moito máis acusadas que no caso dos homes. Aquí non se pode esquecer ás case 26.821 traballadoras do anterior réxime especial do fogar da Seguridade Social (agora integradas no réxime xeral como un sistema especial) que non teñen dereito a desemprego.

 O mesmo sucede coas pensións. 402.629 mulleres pensionistas galegas viven cun importe medio de 583,22 euros. No caso das pensións de xubilación, estas son un 38 por cento inferiores ás dos homes. Mentres o importe medio no caso das mulleres é de 617,99 euros, no caso dos homes é de 997,18 euros.

 Neste senso, outro dato moi significativo é que das persoas beneficiarias de pensións de xubilación non contributivas da Seguridade Social en Galicia un 78 por cento son mulleres. Isto evidencia que son moitas as mulleres que ao final da súa vida laboral teñen que acceder ao último recurso posible, as pensións non contributivas, cun importe medio en Galicia no 2014 de 354,46 euros.

 AS POLÍTICAS DE RECORTES INCIDIRON AÍNDA MÁIS NA BRECHA SALARIAL

 De toda esta análise dedúcese que son moitos os factores que inflúen na existencia da brecha salarial, persistencia de roles e estereotipos de xénero, problemas para levar a cabo a conciliación da vida persoal, laboral e familiar; as condicións laborais (xornada parcial, temporalidade); a segregación ocupacional; ou a promoción ou a valoración dos postos de traballo. Isto evidencia que urxe aplicar medidas nos diferentes ámbitos, político, económico, laboral, educativo e social para poder combater a desigualdade salarial por razón de sexo.

 Aínda que a brecha salarial é unha constante da realidade sociolaboral deste país, é evidente que as políticas de recortes e austeridade impostas polo Goberno do PP, así como, a reforma laboral de 2012, contribúen a agudizar esta lacra, coa baixada continua de salarios e inaplicación de convenios colectivos. Baixar os salarios provoca que os salarios máis baixos, percibidos maioritariamente por mulleres, sexan aínda máis baixos, agravándose así as diferenzas.

 AS MULLERES ACUMULAN UNHA PERDA DO 5,6 POR CENTODE PODER ADQUSITIVO (2009-2013), FRONTE AO 2,7 POR CENTO DOS HOMES

 Tendo en conta que no período 2009-2013 a vida encareceuse nun 9,4 por cento e os salarios das mulleres só se incrementaron nun 3,8 por cento e os dos homes nun 6,7 por cento, as mulleres acumulan unha perda do 5,6 por cento de poder adquisitivo, fronte ao 2,7 por cento dos homes. Isto incide aínda máis na brecha salarial e en existan diferenzas no acceso aos bens que deberían ter garantidos todos de acordo coa Constitución, como a vivenda, que subiu seis veces máis que o salario das mulleres e tres que o dos homes; os custos de alimentación, medio punto por debaixo dos ingresos dos homes e 2,23 puntos por enriba dos das mulleres; ou o transporte, que subiu case tres veces o que subiron os salarios dos homes e cinco veces os das mulleres.

 Para UGT-Galicia, a recuperación económica pasa polo recoñecemento do traballo das mulleres en termos económicos. Revélase como unha vía primordial de reactivación do consumo, aumentando a demanda, creando, polo tanto, emprego, e contribuíndo a eliminar a pobreza. Por isto, é necesario introducir, como eixo central de todas as políticas económicas, a igualdade sen distinción de sexo.

 Para reducir a brecha salarial, a lexislación e a negociación colectiva configúranse como elementos esenciais. Por iso, UGT-Galicia aposta por unha Lei pola igualdade salarial, así como, pola aplicación de plans e estratexias de igualdade nas empresas e a loita contra os estereotipos existentes.

 Á vista deste informe, UGT-Galicia insiste en reivindicar a igualdade entre mulleres e homes. O Sindicato ten claro que unha muller non é independente senón o é no eido económico. O cumprimento da premisa “igual salario por traballos de igual valor” non é só fundamental para a consecución da igualdade de oportunidades no mercado de traballo, senón que é básica para construír unha sociedade máis xusta.

 
Modificado o ( lunes, 22 de febrero de 2016 )
 
UXT-Galicia demanda á Inspección de Traballo que actúe ante unha oferta vejatoria e discriminatoria
Escrito por igualdade   
lunes, 22 de febrero de 2016

 

 

A Unión Xeral de Traballadores remitiu unha carta ao Director Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social, José Ignacio Sancristán Enciso, para denunciar a publicación na web Milanuncios.com dunha oferta de emprego de camareira para un bar situado na localidade de Ordes, na provincia da Coruña (Galicia), na que, entre outros requisitos, esíxese á candidata que sexa "responsable, guapa e un pouco puta".


O sindicato lembra que "en virtude do artigo 4, apartado 2c do ET, os traballadores teñen dereito a non ser discriminados directa ou indirectamente para o emprego, ou unha vez empregados, por, entre outras razóns, de sexo, estado civil, idade dentro dos límites marcados por esta lei, orixe racial ou étnica, condición social, relixión ou conviccións, ideas políticas ou orientación sexual".


Para UXT, resulta obvio o carácter ilícito deste anuncio, por atentar contra a dignidade da persoa e vulnerar os valores e dereitos recoñecidos na Constitución. Neste sentido, o sindicato considera que se presenta á candidata de maneira vejatoria ou discriminatoria, utilizando particular e directamente o seu corpo ou partes do mesmo como mero obxectivo desvinculado do produto que se pretende promocionar.


Por iso, UXT manifesta que este acto empresarial podería subsumirse na regulación contida no apartado 12 do artigo 8 da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, polo que solicita que leven a cabo as actuacións oportunas por parte da Inspección de Traballo respecto deste asunto e manifesta nesta carta que é preciso garantir o respecto aos principios constitucionais de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e non discriminación, garantíndose a plena transparencia no funcionamento dos mesmos, para o que é imprescindible unha estrita vixilancia do cumprimento da nosa normativa.

Modificado o ( lunes, 22 de febrero de 2016 )
 
CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE SINATURAS PARA UNHA ILP CONTRA A POBREZA E A EXCLUSIÓN SOCIAL
Escrito por ugt coruña   
lunes, 15 de febrero de 2016
 
A finalidade desta Iniciativa Legislativa Popular é a creación dunha nova prestación que amplía a acción protectora da Seguridade Social. A Prestación de Ingresos Mínimos, está destinada a garantir uns ingresos que aseguren unhas condicións básicas para atender as necesidades máis esenciais ás persoas que, con disponibilidade para traballar, carecen de emprego e duns recursos económicos mínimos para si e, no seu caso, para os familiares ao seu cargo.

​ASINA!!

Podes asinar esta Iniciativa Lexislativa Popular nas sedes de UGT ou a través das Seccións Sindicais de UGT nas empresas 

Tamén habera recollidas masivas de sinaturas nas seguintes localidades:


Modificado o ( miércoles, 18 de enero de 2017 )
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >>

Resultados 134 - 152 de 740