Inicio
 
     
Actualidade
Estacionalidade, rotación e a baixa calidade das contratacións Imprimir E-Mail
Escrito por UGT Galicia   
jueves, 03 de enero de 2019

A estacionalidade, a rotación e a baixa calidade das contratacións non logra maquillar as eivas do mercado laboral galego A estacionalidade, a rotación e a baixa calidade das contratacións non logra maquillar as eivas do mercado laboral galego

Só o 8,62 por cento da contratación en Galicia é indefinida e a taxa de cobertura segue en mínimos

Despois de sete meses con máis dun millón de afiliados/cotizantes á Seguridade Social, hai un certo asomo de consolidación da recuperación do mercado laboral. O desemprego acércase a niveis do ano 2007, pero con moitas eivas na calidade do emprego: desemprego aínda en cifras elevadas, temporalidade na contratación, fenda por sexos, estacionalidade, etc.

Datos de desemprego

En Galicia cae o paro no mes de decembro nun 0,6 por cento, aínda que non coa intensidade como sucede no Estado, onde o fai caendo nun 1,55 por cento. Así, remata o ano con 169.295 persoas desempregadas en Galicia, 1.074 menos que no mes anterior. Pola súa banda, no Estado hai 3.202.297 persoas desempregadas, o que representa unha contracción de 50.570 persoas desempregadas.

Se temos en conta a variación interanual, hai en Galicia unha contracción do 8,5 por cento, é dicir, 15.718 persoas desempregadas menos e, neste caso, cunha contracción moito maior que na media estatal, onde foi do 6,2 por cento  (210.484 persoas desempregadas menos)...

O desemprego en Galicia ten sexo feminino

Por sexos, aínda que hai unha peor evolución do desemprego nos homes, xa que neles aumenta no mes nun 1,5 por cento, nas mulleres o desemprego cae nun 2,2 por cento. Isto é unha clara consecuencia da evolución do desemprego nos sectores masculinizados e feminizados, xa que o paro medra na Construción nun 6,1 por cento  e na Industria, que medra nun 4,4 por cento. Por contra, nos sectores máis feminizados, como Servizos (Comercio, Hostalería, etc.), o desemprego cae nun 1,97 por cento. Aínda así, seguen en peor posición as mulleres que os homes, hai unha fonda brecha por sexos no desemprego, o 56,7 por cento do total é paro feminino. As cifras falan por si mesmas, hai 73.383 homes e 95.912 mulleres desempregadas en Galicia.

XanFebMarAbrMaiXuñXulAgoSetOutNovDec
56,256,456,557,257,557,858,358,558,758,257,656,7

O desemprego tamén cébase nos mozos e mozas, aínda que mellora

Na nosa Comunidade son 7.858 desempregados mozos e mozas menores de 25 anos. É certo que cae o desemprego no mes, nun 9,44 por cento, cunha evolución moito máis acusada que no conxunto de idades. No ano tamén ten unha caída máis acusada que no conxunto de idades, nos menores de 25 anos diminúe 9,8 por cento.

A estacionalidade afecta ao paro por sectores

Ao analizar por sectores de actividade prodúcese unha evolución desigual, compróbase que medra con contundencia no mes na Construción, o 6,1 por cento, e na Industria, o 4,4 por cento, tamén no Sector Primario, cun aumento do 3,1 por cento. Cae, polo contrario, e influindo no total, xa que aporta e compensa o aumento dos restantes sectores, nos Servizos, cunha caída do 1.97 por cento  (2.295 persoas desempregadas menos) e no colectivo Sen Emprego Anterior cunha caída do 4,46 por cento .

En termos anuais, o descenso é acusado no conxunto de actividades, con porcentaxes moi elevados de contracción na Construción, cunha diminución do 17,5 por cento, na Industria, cunha caída do 10,3 por cento e  no grupo de Sen Emprego Anterior, no que cae nun 9 por cento. Tamén diminúe, pero con menor intensidade, o 6,9 por cento, nos Servizos e o 5,8 por cento no Sector Primario.

 

 

 Paro totalAgricultura / GanderíaIndustriaConstruciónServizosSen emprego anterior

2018

Decembro

169.2956.58319.69314.963113.94914.107
Variación absoluta mes anterior-1.074195824860-2.295-658
Variación relativa-0,633,054,376,10-1,97-4,46
Variación absoluta mismo mes del año anterior-15.718-409-2.251-3.177-8.487-1.394
Variación relativa-8,5-5,8-10,3-17,5-6,9-9,0

Contratación

Cos datos do mes de decembro compróbase que se fixeron 72.251 contratos no mes, caendo con respecto ao mes anterior nun 14.42 por cento, pero medrando con respecto a un ano nun 1 por cento. No mes caen tanto a contratación temporal como a indefinida.

A temporalidade na contratación segue a ser unhas das debilidades do noso mercado de traballo, xa que a porcentaxe de contratación indefinida en Galicia é só do 8,62 por cento.

A taxa de cobertura segue estando por debaixo da media de España, xa de por si moi baixa

O número de beneficiarios de prestacións en novembro foi de 87.611 persoas (último dato dispoñible). En Galicia a taxa de cobertura foi do 56,3 por cento, deixando fora do sistema de protección por desemprego a 82.758, tendo en conta tanto aos que teñen dereito a cobertura por desemprego como aos que non o xeraron previamente. No Estado a taxa de cobertura é superior no mes, do 59,9 por cento.

Na nosa Comunidade hai 40.313 persoas beneficiarias de prestacións por desemprego de carácter contributivo, tan só o 46 por cento  do total, o que indica a alta precariedade na cobertura por desemprego, e cun importe medio de 789,8 euros (Contía media da prestación contributiva percibida por beneficiario, en euros/mes)

A gran maioría da cobertura dos desempregados en Galicia é de carácter asistencial, ben sexan de Subsidio (39.351 persoas), Renda Activa de Inserción (7.878 persoas perceptoras) ou Programa de Activación Emprego (69 persoas beneficiarias).

Afiliación á Seguridade Social

As persoas afiliadas/cotizantes á Seguridade Social en Galicia foron 1.006.107 no mes de decembro, cifra que cae con respecto ao mes anterior nun 0,37 por cento de diminución. Ista é unha evolución contraria á do Estado no mes, xa que en España a afiliación á SS medra nun 0,41 por cento (hai 19.024.165 afiliados/cotizantes).

En termos interanuais, en Galicia medra a afiliación nun 2,1 por cento, con 20.659 persoas máis, pero con menor incidencia que no Estado, onde o aumento foi do 3,06 por cento .

 

GALICIADecembro 2018VARIACIÓN SOBRE
Mes anteriorMesmo mes ano anterior
por centopor cento
DESEMPREGO
Nº desempregados rexistrados169.295-1.074-0,6-15.718-8,5
* homes73.3831.0821,5-8.115-10,0
* mulleres95.912-2.156-2,2-7.603-7,3
Nº parados mozos < 25 anos7.858-819-9,4-852-9,8
Nº desempregados por sectores*     
* agricultura6.5831953,1-409-5,8
* industria19.6938244,4-2.251-10,3
* construción14.9638606,1-3.177-17,5
* servizos113.949-2.295-2,0-8.487-6,9
* sen emprego anterior14.107-658-4,5-1.394-9,0
Beneficiarios prestación por desemprego (novembro)87.611 
Taxa de cobertura prestación por desemprego (novembro)56,30
Parados totais sen ningún tipo de prestación (novembro)82.758
CONTRATACIÓN
Nº contratos72.251-12.176-14,47201,0
Nº contratos indefinidos (inclúe transformación de contratos en indefinidos)6.228-1.846-22,986316,1
Nº contratos temporais66.023-10.330-13,5-143-0,2
AFILIACÍON Á SEGURIDADE SOCIAL
Nº afiliados/cotizantes (datos provisionais)1.009.871-3.764-0,420.6592,1
Fonte: Gabinete Económico Comisión Executiva UGT Galicia, a partir dos datos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social​​
Modificado o ( martes, 15 de enero de 2019 )
 
< Anterior   Siguiente >