Inicio arrow Igualdade arrow UGT Galicia presentou na Coruña os resultados do Informe "A Situación Laboral da muller en Galicia"
 
     
Actualidade
UGT Galicia presentou na Coruña os resultados do Informe "A Situación Laboral da muller en Galicia" Imprimir E-Mail
Escrito por Igualdade   
martes, 07 de marzo de 2017

As mulleres galegas seguen a sufrir máis desemprego, máis precaridade e menor protección socialAs mulleres seguen a sufrir máis desemprego, máis precaridade e menor protección social

Un ano máis, o 8 de marzo é unha data para a denuncia. A crise situou a moitas mulleres no limiar da pobreza e exclusión

O pasado martes 7 de marzo, coincidindo cos actos reivindicativos de UGT Coruña polo Día da Muller Traballadora, a Secretaria de Igualdade de UGT Galicia, Mónica Rodríguez Ponte, presentou en A Coruña os resultados do INFORME de UGT sobre a SITUACIÓN LABORAL DA MULLER EN GALICIA. A Secretaria de Igualdade da Unión Intercomarcal UGT Coruña-Cee, Isabel Lema, presentou o informe para a COMARCA DA CORUÑA. 

Segundo este informe, aínda que no eido lexislativo existen medidas para promover o cumprimento do principio de igualdade de trato entre homes e mulleres en materia laboral, a realidade é que aínda seguen a existir importantes discriminacións e desigualdades de xénero no emprego, o traballo e tempo parcial, as retribucións, as pensións, a toma de decisións e a ocupación dos postos de responsabilidade, o traballo non remunerado e a asunción das responsabilidades familiares...


 

Neste informe conclúese que o mercado laboral feminino segue a manifestar peores condicións que o masculino en todas as súas variables. A pesar da progresiva incorporación da muller ao eido laboral, seguen persistindo fortes diferenzas. As taxas de actividade e ocupación feminina son 9,7 e 8,7 puntos inferiores á masculina e a do paro supera á masculina en 1,3 puntos. 

 

O paro aumenta entre as mulleres da comarca da Coruña

 Os datos do paro defebreiro de 2017 reflicten que o paro sube na comarca da Coruña e que o fai especialmente entre as mulleres. Cuna taxa media do 11,71% de desemprego, esta cifra sube ata o 12,47% cando falamos de mulleres. No mes de xaneiro deste mesmo ano, o paro feminino era do 12,41%. 

As cifras interanuais amosan os seguintes resultados:

  • - Menor afiliación á seguridade social: as mulleres afiliadas da comarca da Coruña representan unha porcentaxe menor á dos homes, cun nivel de ocupación do 48,5%. A finais de 2016 había 92.086 traballadoras afiliadas á Seguridade Social na comarca
  • - Maiores tasas de desemprego: os datos interanuais amosan quen na comarca de A Coruña, das 38.876 persoas desempregadas en 2016, 21.104, o 54,3%, son mulleres. En Decembro de 2016 habia na comarca da coruña 38.876 parados, dos cales 21.104 son mulleres (17.774)
  • - Grandes diferenzas por concello: 32,6% de paro no concello de Monfero ou 59,7% no concello de Laxe. No concello de A Coruña subiu o paro entre as mulleres: si en 2015 o 53,4% dos parados eran mulleres, en 2016 foron o 54,4%.
  • - As mulleres tamén son maioría no desemprego de longa duración, xa que son 10.617 mulleres fronte a 8.188 homes nesa situación. É dicir, o 56,5% do total de desemprego de longa duración o padecen as mulleres, non só hai máis mulleres desempregadas, senón que teñen maior dificultade para saír desta situación.
  • - Por sectores hai fortes diverxencias segundo sexos, mentres que nos homes o maior número de desempregados no 2016 son da Construción, 4.165, o 23,4% do total, nas mulleres a maior porcentaxe de desemprego, o 17,8% do total, 3.762 desempregadas, proceden do sector comercio. A segunda rama de actividade económica con maior número de desempregadas na comarca é a de Actividades administrativas e servizos auxiliares, 2.769 desempregadas, o 13,1% do total de mulleres. En terceiro lugar, con 2.665 desempregadas, o 12,6% do total de desemprego feminino está a Hostalería. En ambos sexos é destacable o desemprego na Industria manufactureira, representando o 11% no caso masculino (1.952 desempregados) e o 11,2% no feminino (2.360 desempregadas).
  • - Na comarca rexistráronse no ano 2016 un total de 195.034 contratos, destes máis da metade a mulleres, o 50,4%.
  • - A porcentaxe de contratación indefinida sobre o total da contratación é nos homes do 9,4% e nas mulleres é máis baixa, o 8,6%. En todo caso, a maioría dos contratos tanto en homes como mulleres son temporais.
  • - A contratación a tempo parcial feminina é moi superior á masculina. Así, por cada cen contratos rexistrados a mulleres, 53,4 son a tempo parcial, fronte ao menor peso destes no caso dos homes, 33,5 de cada cen.
  • - No ano 2015 (os datos do ano 2016 publicaranse en xuño de 2017) houbo 56.730 mulleres pensionistas na comarca de Coruña, representando o 50,2% do total, pero cobrando de media unha pensión un 27,8% inferior á dos homes. A pensión media das mulleres é de 778,50 euros, un 27,8% menor aos 1.078,16 euros que perciben os homes.
  • O sistema de pensións perpetúa as desigualdades por razón de sexo do mercado laboral, no que a muller percibe menos salarios e, como consecuencia, unha menor pensión.
Modificado o ( lunes, 13 de marzo de 2017 )
 
< Anterior   Siguiente >
 
DESTACADOS
ASESORÍA
EN REDE