Inicio arrow Medio Ambiente arrow III Premios Axenda 21 Escolar de Galicia
 
     
Actualidade
III Premios Axenda 21 Escolar de Galicia Imprimir E-Mail
Escrito por medioambiente   
miércoles, 21 de abril de 2010

III Premios Axenda 21 Escolar de Galicia. 

ORDE DO 12 DE ABRIL DE 2010 POLA QUE SE APROBAN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA DA III EDICIÓN DOS PREMIOS A PROCESOS DE IMPLANTACIÓN OU DESENVOLVEMENTO DA AXENDA 21 ESCOLAR DE GALICIA EN CENTROS EDUCATIVOS DE ENSINO PÚBLICO NON UNIVERSITARIO PARA O CURSO 2009-2010. (DOG, MARTES, 20 DE ABRIL DO 2010, Nº 73, PÁX. 6173) 

http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=5947 

Destinatarios:

1. Terán a condición de beneficiarios destes premios os centros educativos públicos non universitarios, dependentes da consellería con competencias en materia de educación.

 

 

2. Non se poderá obter a condición de beneficiario cando concorra algunha das circunstancias indicadas no punto segundo do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

 A xustificación de non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario farase mediante declaración responsable que se axustará ao modelo normalizado recollido no anexo IV. Obxecto: O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras aplicables á concesión dos premios a procesos de implantación ou desenvolvemento da Axenda 21 Escolar de Galicia en centros educativos públicos non universitarios e proceder á convocatoria da súa terceira edición para o curso 2009-2010. Convoca: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia. Prazo: Ata o 15 de xullo de 2010.

Modificado o ( miércoles, 21 de abril de 2010 )
 
< Anterior   Siguiente >
 
DESTACADOS
ASESORÍA
EN REDE