Inicio arrow Xuventude
 
     
Actualidade
Xuventude
Premios INJUVE para la Creación Joven Imprimir E-Mail
Escrito por Xuventude   
martes, 09 de marzo de 2010

Premios INJUVE para la Creación Joven

 

Organismo: Ministerio de Igualdad

Obxectivos dás axudas: O obxecto da presente convocatoria é recompensar o traballo dos novos e as novas artistas, coa finalidade de fomentar a actividade creadora, favorecer a súa promoción e a difusión da súa obra, á vez que propiciar a súa incorporación ao ámbito profesional, coas seguintes condicións, en razón de cada unha das modalidades convocadas:

a) Artes Visuais: Admitirase todo tipo de obra artística plástica ou visual en calquera técnica e soporte.
b) Cómic e Ilustración: Admitiranse obras realizadas en calquera técnica e soporte.
c) Deseño: Admitirase todo tipo de traballo de deseño: Gráfico, industrial, de interiores, de moda, ou calquera outro tipo.
d) Interpretación musical: Admitirase todo tipo de xéneros musicais: clásica, canción de autor, electrónica, experimental, flamenco, folk, hip-hop, jazz ou outros.
e) Composición de Música Contemporánea: Admitiranse as partituras que se axusten ao especificado no artigo 5, punto 5, apartado e) (ver en "Máis información").
f) Textos Teatrais «Marqués de Bradomín»: Admitiranse textos en calquera das linguas oficiais do Estado Español. Deberán ser orixinais, inéditos e non estreados.
g) Narrativa e Poesía: Admitirase liberdade de tema para ambas, e liberdade de métrica e rima para a poesía. Os textos, que deberán ser orixinais e inéditos, poderanse presentar en calquera das linguas oficiais do Estado Español.
h) Propostas Escénicas: Admitirase todo tipo de propostas escénicas: interpretación teatral, danza contemporánea, performance ou novas linguaxes.

Modificado o ( martes, 09 de marzo de 2010 )
Leer más...
 
Programa inmersión linguística Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
lunes, 01 de marzo de 2010

Axudas para participar nun Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacacións, para o verán de 2010.

 

Organismo: Ministerio de Educación

Obxectivo: o Ministerio de Educación puxo en marcha un Programa de Inmersión Lingüística destinado ao alumnado do último ciclo da Educación Primaria e de primeiro curso de Educación Secundaria Obrigatoria que se diversifica en dúas modalidades.

A primeira delas, desenvolvida durante o período vacacional do verán, consiste na asistencia a colonias nas que se traballarán prioritariamente os aspectos orais da aprendizaxe da lingua inglesa. A segunda modalidade oferta axudas para a asistencia a distintos «centros de inmersión» de grupos de alumnos e alumnas xunto co seu profesor ou profesora, en período lectivo, como complemento pedagóxico ao traballo realizado no aula.

Convócanse, no marco do Programa de Inmersión Lingüística 2010, 1.600 axudas para a primeira das modalidades mencionadas, é dicir, para a asistencia a colonias, durante o verán, por parte do alumnado, de forma individual...

Modificado o ( lunes, 01 de marzo de 2010 )
Leer más...
 
Programa integración Aulas da Natureza Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
lunes, 01 de marzo de 2010

Axudas para participar no programa de integración Aulas da Natureza 2010.

 

Organismo: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Obxectivos das axudas: Esta convocatoria ten por obxecto promover a convivencia e integración dos alumnos participantes con outros compañeiros de distintas zonas e culturas, ademais da integración de alumnos de réxime xeral e alumnos con necesidades específicas de apoio educativo, no centro de programas educativos de Viérnolesen Torrelavega (Cantabria).

 

Requisitos dos beneficiarios:  Poderán solicitar a súa participación os alumnos matriculados en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que cumpran os seguintes requisitos:

Modificado o ( lunes, 01 de marzo de 2010 )
Leer más...
 
Bolsas de formación na DX de Comercio Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
martes, 23 de febrero de 2010

Bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio para o ano 2010

 

Organismo: Consellería de Economía e Industria

 

Requisitos das persoas beneficiarias.

a) Ter nacionalidade española ou ser nacionais de calquera Estado membro da Unión Europea, así como estar domiciliada na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Ter unha idade non superior aos 31 anos na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

c) Acreditar un coñecemento da lingua galega con nivel de perfeccionamento ou equivalente.

d) Estar en posesión dalgunha titulación universitaria de segundo ciclo ou grao superior.

e) Non ter desfrutado anteriormente doutra bolsa destas características na Dirección Xeral de Comercio por un período de tempo superior a catro meses.

f) Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda.

g) Non padecer ningunha enfermidade nin limitación física ou psíquica que imposibilite o cumprimento das súas obrigas como bolseiro/a.

h) Estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social.

i) Non estar incursa/o en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a sinaladas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

 

Dotación económica: Cada bolsa estará dotada con 11.700 euros brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 1.300 € por mes...

Leer más...
 
prazas para auxiliares de conversación de lingua española Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
martes, 23 de febrero de 2010

Prazas para auxiliares de conversación de lingua española en centros docentes de Australia, Austria, Bélxica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Malta, Nova Zelandia, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda e República Federal de Alemaña, para o curso académico 2010-2011.


Organismo: Ministerio de Educación

 

Requisitos dos candidatos:
1 Ter nacionalidade española.
2 Non padecer enfermidade que imposibilite o desempeño do posto de auxiliar de conversación.
3 Ser estudantes de último curso ou estar en posesión dunha titulación das licenciaturas ou graos que se relacionan no anexo I.
A valoración dos méritos dos candidatos, que establecerá a orde de adxudicación de prazas entre os candidatos estudantes de último curso ou entre os que terminen os seus estudos no mesmo ano, farase con arranxo ás especificaciones que se establecen no anexo III...

Leer más...
 
Programa Roteiros para a Xuventude Imprimir E-Mail
Escrito por Xuventude   
miércoles, 17 de febrero de 2010

MÁIS DE 1.000 MOZOS E MOZAS DE ENTRE 18 E 30 ANOS VIVIRÁN AVENTURAS EN PLENA NATUREZA NOS ROTEIROS PARA A XUVENTUDE

http://www.xuventude.net/web/xuventude

 

O programa ROTEIROS PARA A XUVENTUDE consiste nun programa ambiental de saídas de fin de semana que inclúe itinerarios da cultura mariñeira, rutas de sendeirismo de dificultade media, actividades náuticas e de multiaventura e de interpretación do noso patrimonio natural, arqueolóxico e etnográfico.


O seu fin é fomentar o coidado do ambiente e gozar da paisaxe e do contacto coa natureza en distintos contornos privilexiados de Galicia...

Máis información

www.xuventude.net / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
Modificado o ( miércoles, 17 de febrero de 2010 )
Leer más...
 
Curso Celga IV Imprimir E-Mail
Escrito por Xuventude   
martes, 02 de febrero de 2010

CURSO  DE  GALEGO 2010

 

A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia anuncia a convocatoira pública dirixida a concellos para a solicitude de participación no curso de lingua galega preparatorio para a proba de nivel CELGA IV.

 

Destinatarios: Terán dereito a presentarse a exame todas as persoas maiores de dezaseis anos ou aquelas que os cumpran  no ano natural de convocatoria das probas, logo do pagamento dos dereitos de exame correspondentes...

Leer más...
 
Convocatoria Becas Benjamin Franklin Imprimir E-Mail
Escrito por Xuventude   
martes, 02 de febrero de 2010

CONVOCATORIA DE UNA BECA PARA PARTICIPAR EN EL

INSTITUTO DE VERANO BENJAMIN FRANKLIN 2010

EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA JÓVENES ENTRE 16 Y 18 AÑOS

La Embajada de los Estados Unidos en España nominará a un estudiante para participar en el Instituto de Verano Benjamin Franklin 2010, programa financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para promover las relaciones entre las jóvenes generaciones de europeos, asiáticos y norteamericanos.  Se adjunta el formulario que deberán cumplimentar los candidatos interesados...

Leer más...
 
Financiamento Igape peme xove Imprimir E-Mail
Escrito por Xuventude   
lunes, 25 de enero de 2010

PROGRAMA RE-IMAXINA. IGAPE

(DOG. Nº 15, de 25 de xaneiro de 2010)

 

www.igape.es

 

Liñas de financiamento subsidiado para facilitar o acceso ao financiamento nos investimentos das microempresas, dos emprendedores, e das pemes que melloren a súa competitividade:

            Liña 1: microempresas: créditos para financiar investimentos nas microempresas galegas.

            Liña 2: peme xove: créditos para financiar investimentos en proxectos emprendedores galegos.

            Liña 3: peme competitva; créditos para financiar investimentos que permitan mellorar a competitividade das pemes galegas.

 Poderán acceder a estas axudas as persoas físicas e as xurídicas, e as súas agrupacións. para as operación das liñas 1 e 2 poderán ser obxecto de financiamento todas as actividades económicas, agás:

 a)     As actividades relacionadas coa exportación.

b)     As actividades do sector do carbón.

 Para as operación da liña 3, a beneficiaria deberá desenvolver algunha das actividades recollidas no anexo ii das bases publicadas.

 O prazo para a presentación de solicitudes finalizará o día 30 de xuño de 2010.

 
Axudas actividades promoción Europa Imprimir E-Mail
Escrito por Xuventude   
jueves, 21 de enero de 2010

Axudas a entidades galegas para a realización de actividades destinadas a difusión e promoción da idea da integración europea

 

Organismo: Fundación Galicia-Europa

 

Beneficiarios: Poderán solicitar as axudas as persoas xurídicas, de dereito público ou privado, sen ánimo de lucro e con sede en Galicia.

Actuacións subvencionables: a realización de cursos, seminarios, congresos, xornadas, proxectos, publicacións e outras actividades de natureza semellante. Non obstante, non poderán acollerse aquelas propostas cuxa actividade principal consista nunha viaxe...

Leer más...
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente > Final >>

Resultados 41 - 60 de 141
 
DESTACADOS
ASESORÍA
EN REDE