Inicio arrow Igualdade
 
     
Actualidade
Igualdade
La brecha salarial se dispara en España y nos aleja de Europa Imprimir E-Mail
Escrito por UGT   
viernes, 20 de febrero de 2015
brecha_salarial_20_feb_2015_UGTinfo.jpg

Las trabajadoras españolas cobraron de media en el año 2012, 6.144,72 euros anuales menos que los hombres, disparándose la brecha salarial hasta el 23,93%, la más alta de los últimos cinco años, una cifra que nos aleja de la media de la UE y nos sitúa en los niveles de 2002.

Esto traducido en días supone que las mujeres tendrían que trabajar 79 días más al año que los hombres, y para alcanzar retribuciones equivalentes a las que reciben los hombres en 35 años, las mujeres deberían trabajar 46 años y medio.

La brecha salarial, contabilizada en euros, alcanzó la cantidad de 27.783 millones que dejaron de percibir las mujeres, 25.770 millones de euros que dejaron de percibir las trabajadoras con jornada a tiempo completo y 2.005 millones  que dejaron de ingresar las trabajadoras tiempo parcial. Éstas son solo algunas de las conclusiones aportadas por UGT en el Informe: “Trabajar igual, Cobrar Igual”, con motivo del Día por la Igualdad Salarial que se celebra el 22 de febrero.

UGT achaca a las políticas de austeridad el aumento de las desigualdades sociales, el empobrecimiento de la clase trabajadora y el incremento de la brecha salarial. 

  • El 28,1% de las mujeres estaban, en el año 2012, en situación de riesgo de pobreza o exclusión social.

  • El 75,21% de la jornada laboral a tiempo parcial es desempeñada por mujeres. Una de cada cuatro trabajadoras tienen jornada laboral a tiempo parcial, trabajadoras que no han percibido nunca salarios que superen los 11.000 euros anuales brutos.

  • Varios sectores de actividad superan el 30% de diferencia entre mujeres y hombres.

  • En el sector de la Educación se ha triplicado la brecha salarial en los últimos 5 años.

  • El peor retribuido de todos los sectores, el de la Hostelería, empleo en nuestro país a 700.000 mujeres.

  • Sólo 5 Comunidades Autónomas tienen una brecha salarial inferior a la media nacional, del 23,93%.

El sindicato considera que la recuperación económica de nuestro país pasa por el reconocimiento del trabajo remunerado de las mujeres en términos económicos y reclama introducir como eje central de todas las políticas la igualdad sin distinción de sexo.
 
Modificado o ( lunes, 23 de febrero de 2015 )
 
Concentración polo dereito ao aborto Imprimir E-Mail
Escrito por igualdade   
jueves, 19 de febrero de 2015

O Partido Popular rexistrou o pasado mércores a proposición de lei coa que pretende vetar a interrupción do embarazo ás mulleres menores de 16 e 17 anos. A reforma afecta a dúas leis: a do aborto aprobada e o artigo 9 da lei de autonomía do paciente para cambiar a idade á que poden someterse á interrupción do embarazo sen consentimento paterno.

Cando a reforma saia adiante (a intención do PP é que a proposta poida discutirse no mes de marzo), non abondará con que as mulleres mozas manifesten a súa vontade. Terán que contar co consentimento expreso dos seus pais ou titores.

UGT Coruña,xunto coas entidades que conformar a Plataforma Galega contra a Reforma da Lei do Aborto, convocaron concentracións en toda Galicia para manifestar a nosa oposición á reforma platexada polo PP.

Na nosa comarca a concentración celebrarase:  luns 23 de febreiro ás 20:00 horas diante da sede do Partido Popular (R/ Sánchez Bregua, 5-6, 15004 A Coruña)

  

 
25 novembro: DIA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO Imprimir E-Mail
Escrito por IGUALDADE   
viernes, 21 de noviembre de 2014

UGT alerta que Galicia é a terceira CCAA con máis casos de violencia de xénero

UGT demanda mayores esfuerzos económicos y legales para mejorar los derechos de las trabajadoras víctimas de violencia de género

 

UGT Galicia denuncia os recortes en políticas públicas destinadas a tal fin.

Este ano foron asasinadas en España 44 mulleres vítimas de violencia de xénero, sendo 6 delas galegas, quedando 32 menores orfos e orfas, polo que dende todos os ámbitos, xa que este é un problema totalmente transversal, temos que facer todos os esforzos posibles para que non volva haber un novo caso de violencia de xénero.

 Segundo os datos analizados, queremos resaltar que aumentan, respecto ao mesmo período do ano 2013,  os casos nos que a vítima tiña relación de convivencia co agresor, os casos nos que tiñan relación de parella, as vítimas que interpuxeran denuncia, así como as que tiñan medidas de protección en vigor, polo que habería que reflexionar en primeiro lugar, sobre as medidas que se adoptan cando unha muller denuncia, e despois, sobre a efectividade das mesmas.

 Galicia pasou a ocupar o terceiro lugar en España en vítimas de violencia de xénero en 2014, fronte ao décimo  que ocupaba no 2013

 Se no ano 2013 Galicia representaba o 2,3% dos casos de violencia de xénero en España, este ano representa o 13,6%, polo que aumentan en 11,3 puntos. É preocupante para Galicia, que se o ano pasado o 56,8% dos casos se concentraban en Andalucía, Madrid e Comunidade Valenciana, este ano o 61,3% se concentren en Andalucía, Cataluña e Galicia, e que case o 31% das ordes de protección solicitadas sexan denegadas na nosa comunidade autónoma.

 UGT-Galicia reclama ás institucións o incremento das partidas orzamentarias destinadas ás vítimas de violencia de xénero

 Aumentan os contratos bonificados a vítimas de violencia de xénero, os contratos de substitución, o número de mulleres vítimas perceptoras da Renda Activa de Inserción, as axudas para cambio de residencia e as axudas económicas concedidas ao amparo do artigo 27 da Lei Integral, o que constata que a necesidade de todas estas medidas segue crecendo, e xa que a autonomía económica da mulleres vítimas de violencia de xénero é unha cuestión fundamental nesta loita, reclamamos o incremento das partidas orzamentarias destinadas ao efecto.

 En Galicia, se no ano 2010 se dedicaron ás axudas periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero 1.741.127€, nos anos 2013 e 2014 esta cantidade viuse reducida nun 40%. En canto a outros servizos, rexístrase un incremento de chamadas no servizo telefónico de información e asesoramento xurídico en materia de violencia de xénero (016), e a maioría seguen a ser feitas polas propias mulleres e por familiares ou persoas achegadas.

 Descende o número de altas no servizo telefónico de atención e protección para vítimas (ATENPRO), que lles ofrece unha atención inmediata ante as eventualidades que lles poidan sobrevir. O sistema de seguimento por medios telemáticos das medidas de afastamento rexistra na nosa comunidade a día de hoxe 20 medios activos (fronte aos 21 que había o ano pasado).

 O sistema de seguimento integral nos casos de violencia de xénero, que permite, a través da información de todas as institucións públicas, realizar un seguimento e protección das vítimas, rexistra en Galicia 2.929 casos activos.  Os orzamentos destinados ás axudas ás mulleres vítimas de violencia de xénero no ano 2014 non corrixen os recortes producidos en anos anteriores, a pesar de que Galicia se sitúa na terceira comunidade de España en vítimas de violencia de xénero.

 UGT demanda unha revisión normativa da violencia por razón de xénero

 As mulleres vítimas de violencia de xénero necesitan de máis protección e seguridade xurídica ante a súa situación. Dende UGT consideramos que a violencia contra as mulleres constitúe unha das máis graves consecuencias das desigualdades económicas, sociais, políticas e culturais que existen entre homes e mulleres.

Pero a pesar de que a normativa neste ámbito supuxo un punto de inflexión na andadura cara a consecución da igualdade real entre mulleres e homes, despois de case 10 e 8 anos da entrada en vigor da mesma (Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, Lei 7/2004 do 16 de xullo galega para a igualdade de mulleres e homes, Lei 2/2007 do 28 de marzo do traballo en igualdade das mulleres de Galicia, Lei Orgánica 1/2004 de 28 de decembro de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, Lei 11/2007 do 27 de xullo galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero), é necesaria e urxente unha revisión e adaptación das normas.

Modificado o ( lunes, 24 de noviembre de 2014 )
Leer más...
 
Axudas da Xunta de Galicia para escolas infantís (“cheque bebé”) 2014 Imprimir E-Mail
Escrito por Igualdade   
viernes, 02 de mayo de 2014

Axudas da Xunta de Galicia para escolas infantís (“cheque bebé”) 2014 (DOG 27/04/2014)

 

O Cheque infantil é un programa de axudas económicas directas ás familias para colaborar no pago dunha praza de escola infantil privada naqueles casos de solicitantes que non consigan praza nunha escola pública ou financiada con fondos públicos, ou residan nunha localidade na que non existen prazas públicas.

Aquelas persoas solicitantes de praza nunha escola infantil pública ou financiada con fondos públicos que desexen ser candidatas ao Cheque infantil deberán cubrir o apartado correspondente na solicitude de praza pública e asinar as declaracións responsables recollidas nos anexos específicos para os/as candidatos/as ao cheque.

Aquelas outras persoas que residan nunha localidade na que non existen prazas públicas e queiran ser candidatas ao Cheque infantil deberán presentar a súa solicitude nos prazos de convocatoria sinalados na orde anual de convocatoria.

Descargar información explicativa UGT Galicia

Descargar convocatoria Xunta de Galicia

Modificado o ( viernes, 02 de mayo de 2014 )
 
Premios 8 de marzo de UGT Coruña-Cee Imprimir E-Mail
Escrito por Igualdade   
lunes, 10 de marzo de 2014

UGT Coruña-Cee entrega o premio 8 de marzo a Catalina Rodríguez Galán, delegada da empresa Xuntos 40

 A Unión Intercomarcal de UGT Coruña-Cee conmemorou o Día Internacional da Muller Traballadora cun acto reivindicativo que se celebrou o sábado 8 de marzo ás 11.00 horas na sede Sindical de Fdz Latorre.

No acto interviron a Secretaria de Organización de UGT Galicia, Delia Irene Martínez e a Secretaria de Igualdade de UGT Coruña-Cee, Isabel Lema e no que fará recoñecemento do traballo sindical e do esforzo desempeñado polas compañeiras en defensa dos dereitos da clase obreira, nun ano especialmente duro para moitas mulleres da comarca que están a sufrir as consecuencias da crise económica e os recortes sociais, tal e como amosan os recentes datos do paro.

As mulleres seguen tendo unha tasa de paro maior e máis alta que hai un ano. Non existe recuperación económica cando máis de 25.000 mulleres na nosa comarca se encontran en situación de desemprego, e cando seguen sendo as mulleres as que teñen que aceptar, maioritariamente un emprego a tempo parcial, sufrindo unha maior segregación ocupacional, maior temporalidade e maior risco de exclusión social” manifestaba o sábado a secretaria de igualdade, Isabel Lema.

A isto únese a menor protección social das mulleres (10 puntos inferior á dos homes), a insoportable violencia de xénero —54 mulleres asasinadas en 2013— e o agravamento da feminización da pobreza e a exclusión social. “vivimos un 8 de Marzo marcado pola reforma laboral, unha reforma educativa que fomenta a desigualdade nas aulas, e o ataque frontal aos dereitos en materia de saúde sexual e reprodutiva, duns Gobernos para os que a igualdade de xénero non é unha prioridade”.

Premio 8 Marzo de 2014: Catalina Rodríguez Galán.

UGT Coruña entregou o Premio 8 de Marzo á compañeira da Federación de Servizos Públicos Catalina Rodríguez Galán, afiliada á UGT dende o ano 1999 e delegada de UGT durante máis de 10 anos da empresa Xuntos 40. Actualmente xubilada, Catalina é unha muller moi querida no sindicato pola súa implicación persoal e sindical, sempre presente en manifestacións e movilizacións en defensa das traballadoras/es.

Modificado o ( lunes, 10 de marzo de 2014 )
 
8 de marzo, Día internacional da muller traballadora Imprimir E-Mail
Escrito por Igualdade   
lunes, 03 de marzo de 2014

8 de marzo, Día internacional da muller traballadora. A crise empeora a situación da muller no mercado laboral, aumenta as desigualdades de xénero e incide na parcialidade da súa contratación

Con motivo do 8 de marzo, Día internacional da muller traballadora, UGT-Galicia denuncia unha situación social, política e económica de claro retroceso no modelo democrático de relacións laborais e de dereitos sociais.

Existe unha importante responsabilidade política á hora de activar medidas que melloren a situación das traballadoras pero tamén detéctase que no eido persoal é necesario fomentar a corresponsabilidade para favorecer a presenza das mulleres no mercado laboral

En termos de actividade, a crise expulsou amoitos homes do mercado laboral, mentres que fixo que a taxa de actividade feminina aumentase. Pero non se pode obviar que, a pesar disto, o emprego masculino segue amosando unha posición maís consolidada, cunha taxa de actividade do 60 por cento, fronte ao 49,1 por cento do feminino, datos do cuarto trimestre de 2013 da EPA (4.2 puntos por debaixo da media estatal).

En relación ao mesmo trimestre do ano 2007, previo ao comezo da crise, a taxa de actividade diminúe entre os homes (3,5 puntos) e increméntase nas mulleres 3,5 puntos. Existe unha clara incorporación das mulleres ao mercado laboral pero compróbase que en condicións nada favorables.

Se se analiza a ocupación, hai unha caída dende o comezo da crise no caso feminino de 42.600 empregos e no masculino de 166.100 empregos perdidos. Aínda así, segue habendo 517.000 homes ocupados, fronte a 470.400 mulleres.

En só un ano, entre o 2012 e o 2013, hai unha perda de 25.000 empregos masculinos e 13.500 femininos, polo que resulta difícil afirmar que a crise está remitindo...

Modificado o ( lunes, 03 de marzo de 2014 )
Leer más...
 
As mulleres galegas cobran un 23,3 % menos que os homes Imprimir E-Mail
Escrito por Igualdade   
sábado, 22 de febrero de 2014

22 de febreiro, Día pola igualdade salarial entre mulleres e homes

As mulleres galegas cobran un 23,3 por cento menos que os homes e teñen a ganancia media por hora menor de todo o Estado


Un ano máis, o 22 de febreiro conmemórase o Día pola igualdade salarial entre mulleres e homes. Unha xornada para denunciar a desigualdade salarial por sexos e demandar a súa erradicación que debe ser abordada sen escusas en todos os ámbitos, non só no laboral, senón taménn no político, económico e social.

O 22 de febreiro constítúe en día simbólico que se celebra dende o ano 2010 tomando como referencia a diferenza media de salarios entre mulleres e homes de todos os países da UE, calculando os días de máis que ten que traballar unha muller respecto a un home para cobrar o mesmo. UGT-Galicia incide en que o salario condiciona o presente e o futuro, xa que, por un lado, é garantía de independencia da muller pero tamén repercute na protección futura.

En todos os tratados da UE plásmase o principio de igualdade de retribución para homes e mulleres por un traballo igual pero a brecha salarial por sexos segue sendo notoria. Concretamente, en Galicia, dun 23,3 por cento. O salario medio anual percibido en Galicia no 2012 foi de 17.737 euros. No caso dos homes foi de 19.865 e no das mulleres de 15.227, 4.638 euros ao ano menos que os homes...

Modificado o ( lunes, 24 de febrero de 2014 )
Leer más...
 
informe “El empleo no impide el empobrecimiento de las mujeres” Imprimir E-Mail
Escrito por Igualdade   
miércoles, 19 de febrero de 2014

UGT presenta el informe “El empleo no impide el empobrecimiento de las mujeres”, con motivo del 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial

UGT ha presentado esta semana el informe “El empleo no impide el empobrecimiento de las mujeres”, que se ha realizado con motivo del Día de la Igualdad Salarial que se celebra el próximo 22 de febrero.

Un informe que refleja que la brecha salarial se sitúa ya en un 22,99% de media anual, incrementándose un 0,5% respecto al año anterior “por lo que las mujeres españolas tendríamos que trabajar 84 días más que los hombres para percibir el mismo salario”.

UGT denuncia que “a pesar de todas las declaraciones que se hacen, incluido el propio discurso de investidura del Presidente del Gobierno, donde planteó como uno de los objetivos estratégicos el luchar contra la desigualdad retributiva, no hemos visto ninguna medida dirigida a corregir esas desigualdades y, desde luego, nos asombra porque, evidentemente, una forma de ocultar el problema es desconocer el problema, así el problema no existe”.

Si realmente este país no quiere cometer un suicidio, desde el punto de vista social, tiene que hacer lo que han hecho otros países en políticas de igualdad: favorecer e incrementar la tasa de actividad de las mujeres y hacer políticas públicas que favorezcan la conciliación, en ningún caso que vayan en detrimento de las posibilidades de empleo, ni de calidad del empleo de las mujeres.

La falta de “políticas públicas a favor de la igualdad y que favorezcan la conciliación, sin un coste personal en términos de derechos de las mujeres, lo que está trayendo consigo es menos tasa de actividad de las mujeres y menos niños para este país, lo que tiene consecuencias sociales muy graves”...

Modificado o ( miércoles, 19 de febrero de 2014 )
Leer más...
 
Convocatoria de movilizacións da Plataforma polo Dereito ao Aborto da Coruña Imprimir E-Mail
Escrito por Igualdade   
sábado, 15 de febrero de 2014

Convocatoria de movilizacións da Plataforma polo Dereito ao Aborto da Coruña

 A Plataforma polo Dereito ao Aborto - da que UGT forma parte- continuará coas mobilizacións contra a reforma da Lei do Aborto presentada por Gallardón e anuncia que na nosa comarca vanse desenvoler os seguintes ACTOS, programados polo grupo de traballo da Coruña:

 - Recollida de sinaturas e presentación dun escrito ao Valedor do Pobo de “Solicitude amparo ao Valedor do Pobo en relación cos dereitos humanos e constitucionais das mulleres”, o sábado 22 de febreiro ás 12:00 no Parlamento de Galicia (Compostela).

- O vindeiro 27 de febreiro, ás 21:00 horas tras a manifestación convocada pola Alianza Social Galega, as entidades integrantes da Plataforma celebraramos o “xoves do comadres”, retomando o espírito subversivo e de ruptura das convencións sociais e de cambio de roles que supón o entroido.

- O 6 de marzo, realizarase unha “performance” (escenificación teatral), nas inmediacións no cruce de Rego de Auga coa Rúa Real, diante o Teatro Rosalía, ás 19:30 horas.

- Gran manifestación nacional o día 9 de marzo en Compostela, que sairá ás 12:00 horas da estación de trens e rematará na Praza da Quintana.

UGT Coruña-Cee anima á toda a cidadanía a participar nos actos convocados en defensa dos dereitos das mulleres a decidir sobre o seu corpo e contra a reforma da lei de prazos actual, que conta co consenso da inmensa maioría da ciadanía.

Modificado o ( sábado, 15 de febrero de 2014 )
 
Movilizacións contra a reforma da Lei do Aborto na Coruña Imprimir E-Mail
Escrito por Igualdade   
martes, 28 de enero de 2014

A Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto da Coruña esixe a inmediata retirada da “contrarreforma” do ministro Gallardón porque atenta contra os dereitos fundamentais das mulleres e amósalles a súa anulación e desprezo máis absoluto

A Plataforma da Comarca da Coruña, da que UGT forma parte, anunciou os próximos actos de protesta, entre os que está una gran manifestación nacional o 9 de marzo.

  As organizacións integrantes da Plataforma polo Dereito ao Aborto da Coruña abordaron nunha rolda de prensa as reivindicacións fundamentais das mulleres con respecto á  “contrarreforma” aprobada polo do Goberno do Estado do Partido Popular en Consello de Ministros e anunciaron una serie de actos que se levarán a cabo dende xa mesmo ata marzo para esixir a retirada inmediata de dita reforma. 

As organizacións integrantes da Plataforma polo Dereito ao Aborto da Coruña abordaron nunha rolda de prensa as reivindicacións fundamentais das mulleres con respecto á pretendida “contrarreforma” do Goberno do Estado do Partido Popular e anunciaron una serie de actos que se levarán a cabo dende xa mesmo ata marzo para esixir a retirada inmediata de dita reforma.

Entre as cuestións abordadas na comparecencia, destacáronse as seguintes:

As mulleres galegas queremos dicir hoxe ben alto que NON queremos esta contrarreforma de Gallardón a unha Lei que foi froito do consenso e da demanda dunha ampla maioría social, que hoxe mesmo segue apostando polo mantemento da Lei de 2010

A Lei de 2010 está avalada polo Consello de Estado e resposta a unha recomendación de Europa, que aposta por unha Lei de prazos como a aprobada en 2010 e similar a moitos países do continente. As mulleres galegas pensamos que as morais privadas non poden facer leis nunha sociedade aberta e, por iso, anunciamos que vamos loitar e a utilizar todas as ferramentas que teñamos ao noso alcance para impedir que esta contrarreforma machista, retrógada, restrictiva (a máis restrictiva dos 35 anos de democracia), inútil e cruel se mire como se mire, se aprobe e entre en vigor...

Modificado o ( sábado, 15 de febrero de 2014 )
Leer más...
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >>

Resultados 41 - 60 de 241
 
DESTACADOS
ASESORÍA
EN REDE