Inicio arrow Servizos Públicos (FeSP)
 
     
Actualidade
Servizos Públicos (FeSP)
sanidad privada Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
martes, 23 de octubre de 2007

Concentración fronte o Hospital San Rafael  en protesta polo bloqueo o convenio colectivo da sanidade privada na Coruña.

 

Os sindicatos piden ao Sergas que medie no conflicto e aplique as incompatibilidades.

"O persoal non facultativo da sanidade privada non chega a mileurista".

"O soldo medio dunha enfermeira ou dun técnico é de 700 euros".

 

Os delegados sindicais de UGT, CC. OO. e CIG concentráronse onte diante do Hospital San Rafael para protestar polo bloqueo, dende o mes de marzo, das negociacións do convenio colectivo, que afecta a 4.000 traballadores de centros sanitarios da provincia da Coruña, ao mesmo tempo que solicitan a mediación de Relacións Laborais. Así, cabe recordar que, co anterior convenio, o conflicto laboral coa sanidade privada durou case dous anos. 

Segundo o delegado de UGT, Juan Antonio Moreno, "son constantes os problemas que se plantexan cada vez que se tratan de negociar melloras. Os empresarios néganse en redondo a negociar unha reducción da xornada laboral e melloras salariais para os traballadores da sanidade privada da provincia, pero que sin embargo sí se fixo nas outras provincias".

As centrais sindicais denuncian que a pesares de que a sanidade privada está a vivir un bó momento,os soldos na sanidade pública son ata 400 e 500 euros más altos que na privada: segundo Moreno, "fronte á "oferta" de conxelación de pluses realizada pola patronal, os traballadores esiximos para o 2007 a subida do IPC máis el 0,75 e dous puntos máis para o 2008".

As centrais sindicais continuarán coas movilizacións de protesta nos vindeiros días 25 e 31 de outubro, fronte aos hospitais Santa Teresa (A Coruña), e Juan Cardona (Ferrol) respectivamente, Así mesmo, está convocada outra concentración o vindeiro 15 de novembro ante a consellería de sanidade.

 
FSP INFORMA Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
miércoles, 17 de octubre de 2007

RESUMEN BOLETÍNS OFICIAIS (16-10-2007) 

  

D.O.G.

OPOSICIÓNS E CONCURSOS

Resolución do 8 de outubro de 2007, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o acceso á categoría 10E (vixilantes de arquivos, bibliotecas e museos) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, polas quendas de promoción interna e cambio de categoría e acceso libre, convocado pola Orde do 21 de febreiro de 2006 (Diario Oficial de Galicia número 81, do 27 de abril), pola que se fan públicas as puntuacións obtidas polos aspirantes na fase de concurso.

B.O.P. CORUÑA
CULLEREDO

Aprobase a lista provisional de admitidos e excluídos ao proceso selectivo para a provisión dun posto de asesor en promoción económica, e se establece lugar da Casa Consistorial e o 5 de novembro as 09.00 horas o primeiro exercicio.

 
PERSOAL LABORAL XUNTA DE GALICIA Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
miércoles, 17 de octubre de 2007

PERSOAL LABORAL XUNTA DE GALICIA 

OPE – 2006 
 
 

No día de hoxe aparece na páxina web da Xunta de Galicia a probable data do 2º exercicio de: 
 

  • Auxiliar de Enfermería, Grupo IV categoría 003: 31/outubro/2007
 
  • ATS, Grupo II categoría 002:  27/outubro/2007
 
FSP INFORMA Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
lunes, 15 de octubre de 2007

RESUMEN BOLETÍNS OFICIAIS (15-10-2007)

 

D.O.G.

• OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CATEGORÍA 035 (AUXILIAR DE ARQUIVOS E BIBLIOTECAS) DO GRUPO IV do proceso selectivo para o acceso á persoal laboral fixo, polas quendas de acceso libre e promoción interna e cambio de categoría, pola que se dá publicidade a diversos acordos dos procesos selectivos

CATEGORÍA 065, DO GRUPO III OFICIAL 1ª COCIÑA // COCIÑEIRO/A 1ª, polas quendas de acceso libre, promoción interna e cambio de categoría, pola que se fan públicas as puntuacións do segundo exercicio da fase de oposición.

CATEGORÍA 005, DO GRUPO IV OFICIAL 2ª COCIÑA // COCIÑEIRO/A OFICIAL 2ª do proceso selectivo para o acceso á de persoal, polas quendas de acceso libre e promoción interna e cambio de categoría, pola que se fan públicas as puntuacións do segundo exercicio da fase de oposición.

GRUPO D.CORRECCIÓN DE ERROS do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar.

B.O.P. CORUÑA

CAMBRE

Modificación do cadro de persoal e a R.P.T. 

 
Informe sobre Consolidación EBEP Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
martes, 09 de octubre de 2007

EL ESTATUTO BASICO DEL EMPLEADO PUBLICO Y LA CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO. 

El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establece varias medidas cuya finalidad es disminuir la temporalidad: 

- El  art. 10.4  regula que en el caso de las plazas vacantes ocupadas por interinos, deberán  incluirse en la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.  

- En el art. 61.8 se contempla la posibilidad de que los órganos de selección, si la convocatoria no lo impide, podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas y en el caso de que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.  

Se produce un cambio total en estas materias, con una filosofía muy clara, contribuir a la disminución del empleo temporal.  En ambos caso con dos comportamientos distintos, en el primer caso, se obliga “deberán” y en el segundo se permite “podrán”. 

Leer más...
 
PROMOCIÓN INTERNA DA XUNTA DE GALICIA Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
lunes, 08 de octubre de 2007

CONVOCATORIA DE PROMOCIÓN INTERNA DA XUNTA  DE GALICIA

 

Orde do 4 de outubro de 2007 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso pola quenda de promoción interna no corpo superior da Administración da Xunta de Galicia (grupo A).
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 19500D011P018.PDF
Orde do 4 de outubro de 2007 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso pola quenda de promoción interna no corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia (grupo B).
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 19500D012P030.PDF
Orde do 4 de outubro de 2007 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso pola quenda de promoción interna no corpo auxiliar administrativo da Administración da Xunta de Galicia (grupo D).
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 19500D013P042.PDF

 
FORMACIÓN FUNCIÓN PÚBLICA Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
jueves, 04 de octubre de 2007

FORMACIÓN FUNCIÓN PÚBLICA: ULTIMOS CURSOS CONVOCADOS: 

 

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

Resolución do 26 de setembro de 2007 pola que se convoca un curso de capacitación para a categoría de inspector principal de policía local.
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 19300D007P024.PDF

Resolución do 26 de setembro de 2007 pola que se convoca un curso de capacitación para a categoría de inspector de policía local.
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 19300D008P026.PDF

Resolución do 26 de setembro de 2007 pola que se convoca un curso de capacitación para a categoría de oficial de policía local.
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 19300D009P027.PDF

Resolución do 26 de setembro de 2007 pola que se convoca un curso básico de capacitación para a categoría de policía dentro do corpo da policía local.
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 19300D010P029.PDF


Resolución do 26 de setembro de 2007 pola que se convoca un curso de autocad para a elaboración de atestados e dispositivos de tráfico, que se desenvolverá a través da internet.
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 19200D006P012.PDF


 
Novidades Lexislativas Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
jueves, 04 de octubre de 2007

Novidades Lexislativas

Mércores, 3 de outubro de 2007

�� Real Decreto 1198/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, en materia de reconocimiento de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo y de reconocimiento de la necesidad de asistencia de tercera persona en las prestaciones no contributivas. (BOE)

�� Convenio colectivo da empresa Servimgal, S.L. (DOG)

Diario Oficial de la Unión Europea C 231 / 3 de octubre de 2007

- Convocatoria de la Comisión para la presentación de candidaturas en relación con la renovación de los miembros del «Foro europeo de la  energía y los transportes.

Boletín Oficial del Estado >> 3 de octubre de 2007 (BOE núm 237)

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

- Real Decreto 1198/2007, de 14 septiembre, por el que se modifica Real Decreto 504/2007, de 20 abril, en materia de reconocimiento de descanso por maternidad  en los supuestos de discapacidad del hijo y de reconocimiento de la necesidad de asistencia de tercera persona en las prestaciones no contributivas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

- Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

- Real Decreto 1199/2007, de 14 de septiembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de diez cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Textil, Confección y Piel.

- Real Decreto 1262/2007, 21 septiembre, composición, competencias y régimen funcionamiento Consejo Promoción Igualdad de Trato y no Discriminación Personas por Origen Racial o Étnico.

MINISTERIO DE CULTURA

- Real Decreto 1292/2007, de 28 de septiembre, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la celebración del bicentenario de la Guerra de la Independencia.

Leer más...
 
II Xornadas sobre administración pública e xénero Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
viernes, 28 de septiembre de 2007

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

II Xornadas sobre administración pública e xénero: A xestión da igualdade no ámbito autonómico e local.

Dentro do plan de actividades da Escola Galega de Administración Pública para o 2007 e de acordo coas funcións atribuídas pola Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da escola, e pola Lei 10/1989, do 10 dexullo, de modificación da anterior, convócanse, en colaboración coa Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e cos concellos de Baiona, Bergondo, O Barco de Valdeorras e Ribadeo, as II Xornadas sobre Administración pública e xénero: a xestión da igualdade no ámbito autonómico e local, que asemade se enmarcan nun Plan de formación de carácter interadministrativo aprobado polo MAP. 

Máis Información...

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >>

Resultados 153 - 171 de 178
 
DESTACADOS
ASESORÍA
EN REDE