Inicio arrow Gabinete Comunicación
 
     
Actualidade
Gabinete Comunicación
2016 cierra con 3.702.974 parados, más pobres y con menor protección por desempleo Imprimir E-Mail
Escrito por UGT   
miércoles, 04 de enero de 2017

Los datos de IPC demuestran la necesidad de aumentar los salarios por encima del 1,8%2016 cierra con 3.702.974 parados, más pobres y con menor protección por desempleo

UGT valora el descenso del desempleo este mes de diciembre pero advierte sobre el carácter estacional (por la campaña navideña y la evolución del sector servicios) de unas cifras que no pueden dar lugar a ningún tipo de triunfalismo. El sindicato alerta sobre la elevada temporalidad de nuestro mercado de trabajo, que contiene un problema de fondo, la precarización de la contratación y subraya que es imprescindible apostar por factores que permitan a la economía crecer a medio y largo plazo, en innovación, formación y conocimiento, y que generen empleos de calidad, reduciendo las desigualdades y la pobreza. Además, es necesario garantizar la protección social, reforzando las prestaciones por desempleo junto a políticas activas de empleo, desde el ámbito público. Asimismo, es preciso reponer los derechos de los trabajadores y trabajadoras y derogar en su totalidad la reforma laboral, que sólo ha conseguido degradar las condiciones laborales. Para 2017, UGT quiere negociar un plan de choque para el empleo, la recuperación del contrato relevo y establecer un puente hacia la jubilación para los parados mayores de 55 años y será necesario reorientar las políticas económicas con medidas expansivas que impulsen la demanda, al tiempo que se cambia el enfoque hacia la redistribución de la renta.

UGT valora el descenso del desempleo en este mes de diciembre, pero las cifras no pueden dar lugar a ningún tipo de triunfalismo ya que se cierra el año con 3.702.974 parados, con una cada vez menor protección por desempleo, más temporalidad, precariedad y más parcialidad involuntaria...

Modificado o ( miércoles, 18 de enero de 2017 )
Leer más...
 
Miles de persoas mobilízanse en Galicia para que as persoas e os seus dereitos sexan o primeiro Imprimir E-Mail
Escrito por UGT GALICIA   
jueves, 15 de diciembre de 2016

Miles de persoas mobilízanse en Galicia para que as persoas e os seus dereitos sexan o primeiroMiles de persoas mobilízanse en Galicia para que as persoas e os seus dereitos sexan o primeiro

Miles de persoas, convocadas por UGT e CCOO, mobilizáronse hoxe na Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Viveiro, Ourense,Pontevedra, Vilagarcía e Vigo.

É o momento de reverter as cousas ea maioría dos traballadores reclama solucións urxentes aos seusproblemas. Xa non se pode agardar máis. É hora de repartir osfroitos do crecemento económico, recuperar dereitos e rescatar aspersoas. É o momento de negociar, mais tamén de mobilizar paraesixir que o diálogo social se traduza en resultados tanxibles. Asío manifestaron os secretarios xerais do S. N. de CCOO de Galicia e deUGT Galicia, Xosé Manuel Sánchez Aguión e José Antonio Gómez, namanifestación de Vigo.

Chegou o momento de atender acidadanía, saír da senda da desigualdade e a pobreza, reducirsubstancialmente o desemprego e impulsar un crecemento económicosostible, con máis e mellores empregos, mellores salarios, garantíapara as pensións e o seu poder adquisitivo, así como recuperar asliberdades e dereitos democráticos perdidos nestes últimos anos decrise —que os gobernos do PP aproveitaron para mudar o modelosocial deste país.

Hoxe en día, ter traballo xa nonsignifica vivir dignamente. A pobreza laboral xa se instaurou nestepaís. As estatísticas e a realidade do día a día así ocorroboran. No conxunto do Estado, máis do 40 por cento dostraballadores con contrato a tempo parcial está nesta situación dexeito involuntario; seis millóns de traballadores teñen salariospor debaixo do SMI (310.000 en Galicia) e 3,6 millóns cobran ametade do salario mínimo (184.000 na comunidade autónoma). Ossecretarios xerais de UGT e CCOO pregúntanse como é posible vivirdignamente con estes ingresos...

Modificado o ( miércoles, 18 de enero de 2017 )
Leer más...
 
MOBILIZACIÓNS 15 DEC Imprimir E-Mail
Escrito por UGT A CORUÑA   
lunes, 12 de diciembre de 2016

CadroMobil15D_web.jpg

Mobilización 15 de Decembro "por un reparto máis xusto da riqueza: As persoas e os seus dereitos primeiro"


Hai millóns de traballadores en España que seguen sen ter emprego. Hai millóns de persoas con enormes dificultadespara vivir dignamente. E ter traballo non é garantía de conseguilo. Adesvalorización salarial é abafadora. O 35% dos asalariados en España, 5,6millóns de asalariados, cobran en media anual un soldo inferior ao salariomínimo interprofesional (SMI), e, deles, máis de 3,6 millóns de traballadoresviven con menos da metade do SMI.

Os traballadores tivemos que consentir moitos recortes salariais e de condicións de traballo para non perder o posto detraballo ou acceder a un, situación favorecida por unha reforma laboral queimpulsou esa desvalorización no emprego. Hoxe hai moitísimos traballadorespobres. Mentres, vemos como a economía crece e que as empresas obteñenbeneficios. Vemos como saímos da crise económica, pero non da crise social.  O noso país necesita un plan para crearemprego con dereitos.

Para UGT é prioritario rescatar ás persoas deoito anos de intensa crise e políticas de recortes. O crecemento económico nonlogrará iso por si só. UGT lembra que o noso país necesita un plan para crearemprego con dereitos (1 de cada 5 españois está no paro, a metade dosdesempregados son de longa duración, e un de cada dous mozos non ten traballo),para asegurar as pensións e mellorar o sistema de protección social (a metadedos parados non teñen ningún tipo de cobertura) e combater a pobreza crecentemesmo entre a poboación traballadora (700.000 familias non teñen ningún tipo deingresos, 1,5 millóns de fogares teñen a todos os seus membros en paro, e un decada catro cidadáns vive por baixo do limiar da pobreza) mediante melloressalarios e empregos estables.

Agora, o presidente do Goberno afirma estardisposto a abrir o diálogo social, pero o primeiro que fixo foi fixar límites ánegociación e impedir cambiar reformas como a laboral. Por iso, UGT e CCOOacordamos o inicio gradual de mobilizacións, para esixir que se reparta doutramaneira a riqueza e recuperar dereitos para os traballadores. E os cidadánsteñen que ter claro que se quere recobrar os seus dereitos teñen que loitar por eles.

 

Modificado o ( miércoles, 18 de enero de 2017 )
 
UGT xa gañou ante os Xulgados do Social a equiparación das indemnizacións Imprimir E-Mail
Escrito por UGT GALICIA   
jueves, 10 de noviembre de 2016

UGT xa gañou ante os Xulgados do Social a equiparación das indemnizacións

​A Unión Xeral de Traballadores puxo en marcha unha campaña para que os traballadores temporais e interinos poidan reclamar o seu dereito á mesma indemnización que os traballadores fixos cando finalizan o seu contrato.

A sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TUE) corrixe a lexislación española e anula a discriminatoria indemnización aos contratos temporais en España, dándolle un tirón de orellas ao Goberno español.

Para o sindicato, é unha emenda á totalidade das reformas laborais que se fixeron neste país nos últimos anos. E non é a primeira vez que este Tribunal bota por terra parte da lexislación laboral española en materia de contratación e insta a devolver os dereitos que os traballadores perderon coas reformas laborais.

Desta forma, esta sentenza, de obrigado cumprimento e que afecta tanto o sector público como ao privado, sinala que o contrato indefinido debe ser a regra xeral na contratación, non podendo discriminar aos traballadores segundo sexan temporais ou indefinidos.

Neste sentido, un contrato temporal debe ter unha causa para selo e se ten un motivo para finalizar, tamén debe ser indemnizado de maneira correspondente pola devandita causa, non por ser temporal.

Por iso, se o teu contrato é temporal e ten unha causa obxectiva de finalización, UXT pon a disposición todas as súas sedes nacionais para que poidas reclamar o teu dereito á indemnización como a dos traballadores indefinidos.

Ademais, se xa percibiches a túa indemnización porque o despedimento foi anterior á devandita sentenza, debes saber que podes reclamar a diferenza, xa que no caso do emprego privado podes reclamar un ano atrás; e no público, nalgúns casos, catro anos cara atrás.

UXT xa gañou en España ante os Xulgados do Social a equiparación das indemnizacións. Acode ás nosas sedes e reclama os teus dereitos.


 ​ ​

Modificado o ( lunes, 12 de diciembre de 2016 )
Leer más...
 
Iincreméntase o paro, evidencia dun mercado laboral estacional e precario Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
viernes, 04 de noviembre de 2016

Por segundo mes consecutivo, increméntase o paro, evidencia dun mercado laboral estacional e precario

Por segundo mes consecutivo, increméntase o paro, evidencia dun mercado laboral estacional e precario

Xa por segundo mes consecutivo o desemprego medra en Galicia, o que evidencia que cando se produce unha recuperación do emprego esta é tan débil, baseada en traballos estacionais, que non permite o mantemento estrutural da mellora do mercado laboral galego.

Ademais, este mes, os datos que se rexistran en Galicia teñen aínda peor comportamento que no resto do Estado. O desemprego medra nun 2,37 por cento, cifra superior ao 1,20 por cento estatal, e, mentres no resto do Estado conseguen rexistrar un crecemento da afiliación á Seguridade Social, nesta Comunidade a evolución é contraria, esta baixa nun 0,14 por cento.

Modificado o ( jueves, 10 de noviembre de 2016 )
Leer más...
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >>

Resultados 46 - 60 de 305
 
DESTACADOS
ASESORÍA
EN REDE