Inicio arrow Xuventude arrow Boletín Informativo
 
     
Actualidade
Boletín Informativo
premios e concursos artísticos da Deputación da Coruña Imprimir E-Mail
Escrito por Xuventude   
jueves, 28 de febrero de 2013

Convocatoria dos premios e concursos artísticos da Deputación da Coruña

 

 • VIII Premio Jesús Núñez de arte gráfica, dotado con 6.500 euros para a obra gañadora, ademais da organización dunha exposición no CIEC, unha exposición itinerante e unha bolsa para a matrícula do máster do CIEC.  Plazo de envío das obras do 1 ao 29 de xuño de 2013.

 • VIII Premio Castelao de banda deseñada, dotado con 6.500 euros, a edición da obra premiada e a posta en marcha dunha exposición itinerante polos concellos da provincia.

 • X Premio Andrés Gaos de composición musical, tamén dotado con 6.500 euros e a estrea da obra gañadora. (Fin do plazo para a presentación de solicitudes 15 de julio de 2013).

 • XVI Premio Rafael Dieste de teatro, coa mesma dotación económica e tamén coa publicación e a estrea da obra gañadora. (Fin do plazo para a presentación de solicitudes 5 de abril de 2013).

 • V Concurso de Rock Deputación da Coruña, no que se premian os cinco primeiros clasificados, que logo participan nun concerto que tamén organiza a Deputación. (Fin do plazo para a presentación de solicitudes 15 de maio de 2013).

 • IX Premio de Ensaio Manuel Murguía, que premia as obras centradas nalgún feito histórico referido a Galicia. O premio é de 6.500 euros e a edición da obra gañadora. (Fin do plazo para a presentación de solicitudes 20 de agosto de 2013).

 • IX Premio Raíña Lupa de literatura infantil e xuvenil en galego, co mesmo premio ca o anterior. (Fin do plazo para a presentación de solicitudes 5 de abril de 2013).

 • XIII Certame Isaac Díaz Pardo de artes plásticas, que implica a compra por parte da Deputación da obra gañadora, por un importe máximo de 45.000 euros. Tamén conta con exposición colectiva itinerante. (Fin do plazo para a presentación de solicitudes 15 de abril de 2013).

 • IV Premio Rosalía de Castro, este ano por primeira vez cunha dotación económica de 4.500 euros. (Fin do plazo para a presentación de solicitudes 30 de abril de 2013).

 • XXV Premio Torrente Ballester de narrativa, dotado con 25.000 euros e edición da obra. (Fin do plazo para a presentación de solicitudes 1 de xullo de 2013).

Modificado o ( jueves, 28 de febrero de 2013 )
 
Curso de monitor de actividades de tempo libre concello de Cambre Imprimir E-Mail
Escrito por xuventude   
lunes, 01 de octubre de 2012

Curso MONITOR DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE

 

O título de Monitor de ATL está homologado pola Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia; ten coma obxectivo formar persoas capaces de realizar actividades  de lecer, recreativas e socioculturais, tanto no tempo libre urbán como na natureza.  Sendo monitor/a, poderás traballar con nenos, mocidade e maiores, en campamentos, comedores escolares, saídas, excursións, actividades extraescolares, ludotecas, etc...

Modificado o ( lunes, 01 de octubre de 2012 )
Leer más...
 
Subvencións proxectos audiovisuais en lingua galega Imprimir E-Mail
Escrito por Xuvevntude   
miércoles, 21 de abril de 2010

Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais en lingua galega 

Organismo: Axencia Galega das Industrias Culturais 

Beneficiarios: Poderán optar a estas subvencións todas as persoas físicas ou xurídicas, constituídas como produtoras audiovisuais independentes, con sucursal ou oficina permanente polo menos dous anos, previo a esta convocatoria, na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea. Os beneficiarios deberán ter un acordo ou contrato, como mínimo, cun autor ou guionista para desenvolver algún proxecto dos que se sinalan no apartado seguinte...

Modificado o ( miércoles, 21 de abril de 2010 )
Leer más...
 
IX Certame Universitario Arquímedes Imprimir E-Mail
Escrito por xuventude   
lunes, 19 de abril de 2010

Premios do IX Certame Universitario «Arquímedes», de Introdución á Investigación Científica.

 

 

Organismo: Ministerio de Educación  

Beneficiarios: Poderán tomar parte neste Certame os estudantes que se atopen cursando ou finalicen estudos de licenciado, enxeñeiro superior, arquitecto ou diplomado, enxeñeiro técnico e arquitecto técnico nalgún dos centros españois nos que se impartan titulacións oficiais, durante o curso 2009-2010, sempre que se trate da súa primeira licenciatura, enxeñería ou diplomatura cursada.

Excepcionalmente, para optar ao premio «Miguel Hernández» na especialidade de Filoloxía, poderán concursar alumnos matriculados en universidades estranxeiras e que cursen a licenciatura de Filoloxía Hispánica.  

Premios convocados:  

Modificado o ( lunes, 19 de abril de 2010 )
Leer más...
 
axudas para deportistas galegos Imprimir E-Mail
Escrito por xuventude   
lunes, 19 de abril de 2010

Programa específico de axudas para deportistas galegos/as de alto nivel 

Organismo: Fundación Deporte Galego

Presentación de solicitudes: A instancia de solicitude e a documentación correspondente serán presentadas no Rexistro da Fundación Deporte Galego: EstadioMultiusos de San Lázaro, porta 4 (15781 Santiago de Compostela).

No caso de envío por correo, na cabeceira da primeira folla do documento que se queira enviar farase constar, con claridade, o nome da oficina de correos e a data, o lugar, a hora e o minuto da súa admisión.  

Prazo de presentación: do 16 de abril ao 15 de maio de 2010, ambos incluídos.

Publicación: DOG nº 70, Xoves, 15 de abril de 2010

Máis Información (Anexos): http://www.xunta.es/dog/Dog2010.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/4e430562e822c2f6c1257705005ea188/$FILE/07000D069P063.PDF 

Fundación Deporte Galego: Estadio Multiusos de San Lázaro, porta 4, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña) ou na páxina web oficial www.deportegalego.es. Teléfono 881 99 98 40. Fax 881 99 98 42.

Modificado o ( lunes, 19 de abril de 2010 )
 
CURSOS DE FORMACIÓN PARA O ACCESO Ó EMPREGO- CONCELLO DE CAMBRE Imprimir E-Mail
Escrito por xuventude   
martes, 13 de abril de 2010

CURSOS DE FORMACIÓN PARA O ACCESO Ó EMPREGO DO CONCELLO DE CAMBRE- “PROGRAMA REDE XIANA”  

O Concello de Cambre participa nun proxecto da Rede Europea de Formación e Acceso ó mercado de laboral (REDE XIANA), impulsado pola Deputación de A Coruña, que ten como obxectivo o fomento do emprego. Neste ano 2010, a oferta formativa para esta comarca, é un curso de formación para o emprego da especialidade: 

ACTIVIDADES DE VENDA Non obstante os veciños de Cambre poderán optar a especialidades que se impartan noutras comarcas, sempre que haxa prazas disponibles, coma: 

 • PANADERÍA E BOLLERÍA (Carral)
 
 • MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS SOLARES FOTOVOLTAICAS (Oza dos Ríos)
 
 • MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS SOLARES TÉRMICAS (Ordes)

  

DESTINATARIOS: Demandantes de emprego inscritos SPE

REQUERIMENTOS:  

- Maiores de 18 anos

- Empradoados nalgún dos concellos asociados á REDE XIANA

-Non ter impedimento para o desenvolvemento da profesión

-Cumprir co requisito da formación esixida para cada especialidade 

PRAZO DE INSCRICIÓN: Do 5 ó 30 de abril de 2010 

MÁIS INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS:

-         Axencia de Desenvolvemento Local.

TLF: 981 61 31 96,

www.redexiana.org

 

Modificado o ( martes, 13 de abril de 2010 )
 
Subvencións para contidos interactivos en lingua galega Imprimir E-Mail
Escrito por xuventude   
martes, 13 de abril de 2010

Subvencións para o desenvolvemento e produción de contidos interactivos en lingua galega  

Organismo: AGADIC 

Beneficiarios: Persoas físicas ou xurídicas constituídas legalmente como empresas de contidos interactivos, na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que formen parte do acordo que establece a Área Económica Europea, e que teñan sucursal ou oficina permanente na Comunidade Autónoma de Galicia. No caso de proxectos que se realicen en réxime de coprodución, distribuirase proporcionalmente o importe da subvención en función da súa porcentaxe de participación...

Modificado o ( martes, 13 de abril de 2010 )
Leer más...
 
Axudas aos proxectos de creación de pequenas e medianas empresas Imprimir E-Mail
Escrito por xuventude   
martes, 13 de abril de 2010

Axudas aos proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores. 

Organismo: Instituto Galego de Promoción Económica  

Proxectos obxecto de apoio: Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores para a ampliación do seu novo establecemento. 

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarios destas axudas as pequenas e medianas empresas segundo a definición establecida pola Comisión Europea no anexo I doRegulamento (CE) 800/2008 (DOUE L 214, do 9 de agosto), que exerzan ou teñan intención de exercer a súa actividade económica en Galicia baixo calquera forma de persoa xurídica de obxecto mercantil e que, ademais, cumpran os seguintes requisitos:

Modificado o ( martes, 13 de abril de 2010 )
Leer más...
 
campamentos e actividades de veran Imprimir E-Mail
Escrito por Xuventude   
lunes, 05 de abril de 2010

A XUNTA PON A DISPOSICIÓN DA MOCIDADE GALEGA ARREDOR DE 9.000 PRAZAS PARA OS CAMPAMENTOS E ACTIVIDADES DE VERÁN

 

 

Oferta distintas alternativas de lecer e tempo libre para persoas desde os 9 ata os 35 anos.

 

A mocidade galega disporá durante este verán de arredor de 9.000 prazas nun total de 26 instalacións xuvenís, nas que poderán participar en numerosas actividades de lecer e tempo libre, tales como multiaventura, deporte ou animación sociocultural.

 

A XUNTA PRESENTA O PROGRAMA "XUVENTUR", QUE OFRECE 1.500 PRAZAS A MOZOS GALEGOS PARA ESTADÍAS MULTIAVENTURA EN CASAS DE TURISMO RURAL

 

www.xuventude.net

 
18 bolsas de investigación para o ano 2010 Imprimir E-Mail
Escrito por Xuventude   
martes, 09 de marzo de 2010

18 bolsas de investigación para o ano 2010

 

Organismo: Deputación Provincial da Coruña

Distribución das bolsas:

Área de ciencias xurídicas e sociais: 3 bolsas

Área de ciencias experimentais e da saúde: 8 bolsas

Área de ensinanzas técnicas: 2 bolsas

Área de humanidades: 5 bolsas

Cuantía das bolsas: 7.625 €, cada unha...

Modificado o ( martes, 09 de marzo de 2010 )
Leer más...
 
18 bolsas para o perfeccionamento de estudos artísticos Imprimir E-Mail
Escrito por Xuventude   
martes, 09 de marzo de 2010

18 bolsas para o perfeccionamento de estudos artísticos para o ano 2010

 

Organismo: Deputación Provincial da Coruña

Distribución das bolsas:

Área de artes plásticas: 3 bolsas

Área de danza: 2 bolsas

Área de interpretación: 4 bolsas

Área de música: 6 bolsas

Área de imaxe: 3 bolsas

 

Cuantía das bolsas: 8.950 € cada unha...

Modificado o ( martes, 09 de marzo de 2010 )
Leer más...
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 Siguiente > Final >>

Resultados 1 - 21 de 62
 
DESTACADOS
ASESORÍA
EN REDE