Inicio arrow Saúde Laboral arrow Documentación
 
     
Actualidade
Documentación
A peor traballo, peor saúde Imprimir E-Mail
Escrito por Isabel Lema   
viernes, 07 de noviembre de 2008

A peor traballo, peor saúde


Os empregados non cualificados sofren máis estrés e máis enfermidades


Fonte: El Pais.com 

As desigualdades sociolaborais non tan só se plasman nos salarios, senón que tamén páganse con saúde. Os traballadores non cualificados, que representan o 40% da poboación activa en Barcelona, teñen máis problemas de saúde mental, dores de costas e de cabeza, segundo os resultados dun estudo que levou a cabo a Axencia de Saúde Pública de Barcelona (ASPB). 

Á monotonía deste tipo de labores, que por si soas poden socavar a autoestima e a motivación, hai que sumar aspectos conxunturais: as reducións de persoal fan que o traballador se sinta máis premido porque se lle esixe render máis, traballar máis horas e aceptar contratos precarios...

Modificado o ( viernes, 07 de noviembre de 2008 )
Leer más...
 
Aprobado o Decreto sobre inspección de industria Imprimir E-Mail
Escrito por Saude laboral   
miércoles, 15 de octubre de 2008

seguridade laboralDecreto 219/2008 sobre inspección de industria de Galicia

O Decreto do 25 de setembro formúlase co obxecto de establecer unha ordenación da actividade administrativa da inspección de industria na comunicade autónoma de Galicia.

O ámbito de actuación da actividade alcanzará todos os establecementos e instalacións industriais situadas dentro do territorio da comunidade Autónoma de Galicia con independencia da situación do seu domicilio social, sen prexuízo das específicas funcións  inspectoras que correspondan a outras administracións e especificamente no relativo ás actividades de minas e canteiras.

↓ Descargar documento: DOGA_Decreto_219-2008_sobre_inspección_de_industria_en_Galicia.pdf

Modificado o ( lunes, 20 de octubre de 2008 )
 
Normativa maquinaria Imprimir E-Mail
Escrito por saude laboral   
miércoles, 15 de octubre de 2008

RD 1644/2008 polo que establecen as normas para a comercialización e posta en servizo das máquinas

Este RD establece as prescricións relativas á comercialización e posta en servizo das máquinas, con fin de garantir a súa seguridade e a súa libre circulación, de acordo coas obrigas establecidas na Directiva 2006/42/CE.

 

O RD1644/2008 aplícase aos seguintes produtos:

1.                    As máquinas

2.                    Os equipos intercambiables

3.                    Os compoñentes de seguridade

4.                    Os accesorios de elevación

5.                    As cadeas, cables e cinchas

 6.                    Os dispositivos amovibles de transmisión mecánica

7.                    As cuasi máquinas

 

↓ Descargar documento: BOE_RD164452008_normas_para_venta_e_posta_en_servicio_de_máquinas1.pdf

Modificado o ( miércoles, 15 de octubre de 2008 )
 
Prevención risco biolóxico no SERGAS Imprimir E-Mail
Escrito por saude laboral   
miércoles, 15 de octubre de 2008

Orde pola que se establecen e implantan os procedementos de seguridade e o sistema de vixilancia fronte ao accidente de risco biolóxico no SERGAS

A orde do 15 de setembro de 2008 establece os seguintes obxetivos:

- Implantar produtos sanitarios e procedementos de seguranza con fin de minimizar a incidencia de do risco biolóxico nos AT do SERGAS.

- Establecer un sistema de rexistro e vixilancia unificado dos AT con risco biolóxico.

- Establecer programas de capacitación e formación do persoal sanitario no uso de produtos sanitarios con seguranza antes de iniciar o emprego.

 

Como información relevante sinalar que:

 

 1.                    Establécese a necesitade de planificar e programar a introdución aos produtos sanitarios con dispositivo de seguridade nos centros do SERGAS. Todos os centros dependentes do SERGAS deberán:

§                       Nun prazo non superior a 6 meses adaptar os procedementos de compras para adquisicións de produtos relacionados no Anexo I.

§                       Nun prazo de 18 meses o 60% dos postos de traballo contarán con produtos sanitarios con sistemas de seguranza.

§                       Nun prazo de 30 meses o 100% dos postos de traballo contarán con produtos sanitarios con sistemas de seguranza.

 

2.                    Establece un sistema de vixilancia dos accidentes con risco biolóxico, neste sistema participarán as unidades periféricas de prevención de riscos laborais utilizando un rexistro que deseñará o Servizo Central de Prevención de Riscos Laborais. Para cada AT con risco biolóxico incluído no rexistro a unidade periférica de Prevención de Riscos Laborais debe analizar o AT co fin de investigas as causas, propoñer medidas e avaliar as intervencións adoptadas. O prazo máximo para que os Servizos centrais do SERGAS desenvolvan un único rexistro dos AT con risco biolóxico é de 12 meses.

 

3.                    Establecer un sistema de información de accidentes centralizado no Servizo Central de Prevención de Riscos Laborais que analizará de forma sistemática e periódica as características epidemiolóxicas e tendencias da sinistralidade por risco biolóxico.

 

 Descargar documento: DOGA_ORDE_procedementosdeseguridade_evixianciasaúde_riscosbilóxico_SERGAS.pdf

 
Modificado o ( miércoles, 15 de octubre de 2008 )
 
El 73% de los trabajadores sufre estrés Imprimir E-Mail
Escrito por UGT   
lunes, 02 de junio de 2008

Una mala organización del trabajo y estilos de mando autoritarios son

 las principales causas de los riesgos psicosociales

El 73% de los trabajadores sufre estrés

El 73% de los trabajadores padece estrés en el ámbito laboral y tres cuartas partes de ellos tienen problemas de salud derivados de esta situación. Además, el 71% dice “sentirse quemado” por el trabajo y un 26% presenta riesgo de acoso y desempeñan su trabajo en un ambiente hostigador. Un 15% han sido víctimas puntuales de situaciones de acoso moral y un 2% son víctimas de acoso severo.

Los datos, que forman parte de un estudio realizado por el Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT, revelan, además, que cada vez son más frecuentes las situaciones de violencia verbal en el ámbito laboral. Los riesgos psicosociales se producen, sobre todo, por una mala organización del trabajo y por un deficiente estilo de mando, en el 75% de los casos éste es autoritario. El problema de fondo es que en las empresas siguen primando los intereses económicos a la satisfacción o el bienestar de sus trabajadores.

La Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo (2007-2012) establece que las políticas de prevención si quieren tener éxito deben centrarse en la organización del trabajo y en el diseño de los lugares de trabajo, especialmente, en la prevención de los riesgos emergentes como los ergonómicos, los musculo esqueléticos y los riesgos psicosociales.

Estrés, acoso, “burnout” o síndrome del quemado, ansiedad y depresión han pasado a formar parte de nuestro vocabulario vinculado con el entorno laboral ...

Modificado o ( lunes, 02 de junio de 2008 )
Leer más...
 
GUÍAS TÉCNICAS PARA A ACCIÓN PREVENTIVA Imprimir E-Mail
Escrito por Administrator   
viernes, 18 de mayo de 2007

  

GUÍAS TÉCNICAS PARA A ACCIÓN PREVENTIVA

 

Modificado o ( viernes, 13 de julio de 2007 )
 
GUIAS TECNICAS DE PREVENCION Imprimir E-Mail
Escrito por Administrator   
viernes, 18 de mayo de 2007

  

  

GUÍAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN

 

Modificado o ( viernes, 13 de julio de 2007 )
 
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESE Imprimir E-Mail
Escrito por Administrator   
viernes, 18 de mayo de 2007

  

OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESE

 

Modificado o ( viernes, 13 de julio de 2007 )
 
NORMATIVA RELACIONADA Imprimir E-Mail
Escrito por Administrator   
domingo, 15 de abril de 2007

NORMATIVA RELACIONADA


Modificado o ( viernes, 13 de julio de 2007 )
 
 
DESTACADOS
ASESORÍA
EN REDE